Liliana Lazăr

Șef lucrări Doctor Inginer

Date personale

Data naşterii: 27.08.1972, Țibănești – Iași

 

Experienţă profesională

 • 27.02.2006 - prezent: șef lucrări, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, departamentul de Inginerie Chimică
   
 • 01.04.2005 – 31.08.2005: cercetător, Universitatea Martin-Luther University of Halle-Wittenberg (Department of Engineering Sciences, Institute for Environmental Technology)
   
 • 29.01.2004 – 14.09.2004: stagiu Erasmus, Universitatea Martin-Luther University of Halle-Wittenberg (Department of Engineering Sciences, Institute for Environmental Technology)
   
 • 25.02.2004 – 24.02.2006: asistent, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea de Chimie Industrială, catedra Tehnologia Substanțelor Anorganice și Materiale de Construcții
   
 • 01.10.1998 – 24.02.2001: preparator, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea de Chimie Industrială, catedra Tehnologia Substanțelor Anorganice și Materiale de Construcții

 

Studii

 • Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Chimie Industrială, specializarea Tehnologia Substanțelor Anorganice – inginer (iunie 1997)
   
 • Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Chimie Industrială, specializarea Protecție Anticorozivă – studii aprofundate (1998)
   
 • Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Chimie Industrială, specializarea Cataliză Ecologică  – studii aprofundate (1999)

 

Doctorat

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, domeniul Inginerie Chimică (2007)
Teza de doctorat: Purificarea aerului de compuși organici volatili (cuvinte cheie: oxidare catalitica, catalizator industrial SCR-DeNOx, cromatografie în fază gazoasă, ingineria procesului catalitic)

 

Cursuri dezvoltare personală

 • Management Strategic, Academia Britanică de Afaceri și Comunicare, BCRC-Bristow, Iași, 2016
   
 • Comunicare în Afaceri, Academia Britanică de Afaceri și Comunicare, BCRC-Bristow, Iași, 2016

 

 

Activitatea didactică în domeniul Inginerie Chimică

Licență – specializarea Ingineria Substanțelor Anorganice și Protecția Mediului (ISAPM)

 • Ingineria proceselor chimice (curs, laborator)
 • Ingineria proceselor electrochimice (curs, laborator, proiect)
 • Ingineria produselor anorganice (curs, proiect)
 • Tehnologii catalitice în industria anorganică (curs, proiect)
 • Protecție anticorosivă în industria chimică (curs)
 • Procese solid–gaz de tratare a efluenților (curs, laborator)
 • Analiza și sinteza proceselor tehnologice  

Licență – specializarea Inginerie Economică în Industria Chimică și de Materiale (IE)

 • Tehnologii chimice anorganice (curs)  

Master – specializarea Ingineria Procedeelor Nepoluante (IPN)

 • Procedee catalitice eterogene (curs, laborator)
 • Procedee electrochimice (curs, laborator)
 • Protecția anticorosivă prin metode electrochimice (curs, laborator)
 • Strategia cercetării științifice (curs, proiect)
 • Procese de oxidare avansată a poluanților din ape (curs, laborator)

 

 

Materiale didactice pentru studenţi

Cursuri

 • Liliana Lazăr, Ingineria proceselor electrochimice, Editura Ecozone, Iaşi, 2016, ISBN 978-606-8625-11-9
 • Liliana Lazăr, Purificarea aerului de compuși organici volatili, Editura Ecozone, Iaşi, 2008, ISBN 978-606-8625-11-9
 • Lazăr Liliana, Balasanian Ion, Cuptoare în industria materialelor oxidice (vol. I – Producerea şi schimbul de căldură), Editura Ecozone, Iaşi, 2007, ISBN 978-973-86848-8-1 (gen.), 978-973-7645-18-0 (vol.I)
 • Bandrabur F., Lazăr L., Apostolescu N., Prelucrarea materialelor şi finisarea suprafeţelor, Editura Societăţii Academice Matei-Teiu Botez, Iaşi, 2005, ISBN 973-7962-74-5
 • Balasanian I., Lazăr L., Eliminarea şi tratarea poluanţilor gaze şi vapori, capitolul 6.2 în Managementul deşeurilor, editori coordonatori Vasile Oros, Camelia Drăghici, Seria EnvEdu, Editura Universităţii Transilvania, Braşov, 2002, ISSN 1584-0506, ISBN 973-635-090-8
 • Liliana Lazăr, Procedee catalitice eterogene, Suport de studiu / autoinstruire & suport de prezentare *ppt, Master, specializarea IPN, disponibile on-line)
 • Liliana Lazar, Ingineria proceselor chimice, Suport de studiu / autoinstruire & suport de prezentare *ppt – Licență, ISAPM, disponibil pe suport CD)

Îndrumare

 • Harja M., Lazăr Liliana, Apostolescu N., Szep A., Ingineria produselor anorganice – Săruri anorganice (îndrumar de laborator), Editura Ecozone, Iaşi, 2013, ISBN 978-973-7645-93-7
 • Bandrabur F., Lazăr Liliana, Apostolescu N., Ingineria proceselor electrochimice. Protecţie anticorosivă (îndrumar de laborator), Editura Ecozone, Iaşi, 2007, ISBN 978-973-7645-30-2
 • Bandrabur F., Balasanian I., Lazăr Liliana, Coroziune. Protecţie activă şi pasivă. Tehnologii electrochimice (îndrumar de aplicaţii practice), Rotaprint Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi”, Iaşi, 2000
 • Liliana Lazar, Ingineria proceselor chimice, Referate pentru aplicații și laborator – Licență, specializarea ISAPM, disponibil pe suport CD)
 • Liliana Lazar, Maria Harja, Nicolae Apostolescu, Ramona-Elena Tătaru Fărmuș, Ingineria produselor anorganice, Referate pentru aplicații și laborator – Licență, specializarea ISAPM, disponibil pe suport CD)

 

Activitatea de cercetare

Domenii de interes

 • Ingineria proceselor chimice și electrochimice
 • Catalizatori și cataliză eterogenă
 • Procese și procedee aplicate pentru reducerea poluării mediului
 • Protecție anticorosivă și decorativă

 

Publicații științifice

 • 19 articole publicate în reviste ISI (Web of Science + SCOPUS) – la 13 autor principal
 • 25 articole publicate în reviste indexate BDI
 • 2 articole publicate în alte reviste recunoscute CNCSIS
 • 10 lucrări științifice publicate în extenso în volumele unor conferințe internaționale

 

Comunicări & Postere la manifestări științifice

 • 53 lucrări științifice prezentate la conferințe & simpozioane internaționale
 • 21 lucrări științifice prezentate la conferințe & simpozioane naționale și locale

 

Proiecte & Contracte & Granturi cercetare-dezvoltare

 • 5 contracte încheiate cu agenți economici (1 – responsabil contract; 4 – membru în echipă)
 • 7 proiecte & granturi naționale și internaționale (membru în echipă)

  

Citări

 • 68 în baza de date SCOPUS (fără autocitări, perioada 2012 – 2016)

 

Afiliere la organizații și asociații profesionale

 • Societatea de Chimie din România
 • Societatea de Inginerie chimica din România
 • Societatea de Cataliza din România
 • Asociaţia Absolvenţilor Facultăţii de Chimie Industrială din Iaşi  

 

Activitatea în comunitatea academică

 • Coordonator Erasmus departamental
 • Coordonator program de studii de licență ISAPM
 •  Membru în consiliul Departamentului de Inginerie Chimică
 •  Consilier profesional – anul III & IV, ISAPM
 • Responsabil orar pentru specializările ISAPM și IPN
 • Activități de îndrumare științifică: Proiecte de diplomă (ISAPM, IE), Lucrări de disertație (IPN), Lucrărilor de grad I în învățământul preuniversitar (specializările TSA & TCA)
 • Activități în comisii în interesul învățământului (tutoriat pentru doctoranzi; finalizare a studiilor de licență și de master, examene pentru acordarea gradului didactic în învățământul preuniversitar)  

 

Curriculum vitae Europass  

 

Contact

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului
Departamentul de Inginerie Chimică,
Colectivul de Ingineria Produselor Anorganice
Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 73, Iaşi - 700050, România
email: lillazar@ch.tuiasi.ro; lillazar@yahoo.com  

 

Ultima actualizare: 10 ianuarie 2017