Corina Cernătescu

Șef lucrări Doctor Inginer

 

Studii

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Chimie Industrială, specializarea Tehnologia Substanțelor Organice - inginer (1993)

Doctorat: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, domeniul Chimie (2004)
 Studii privind obţinerea de noi derivati de 2-metil si 2-fenil benzimidazol

 

Experienţă profesională

 • 1993 - 1999: asistent cercetare, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea de Chimie Industrială, catedra T.S.O., colectivul nr. 5
 • 1999 - 2006: asistent, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, catedra T.S.O.
 • 2006 - prezent: șef lucrări, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, departamentul de Inginerie Organică, Biochimică și Alimentară

 

 

Activitatea didactică

1. Cursuri

 • Tehnologia Intermediarilor și Coloranților (anul III, colegiu, specializarea TSO)
 • Tehnologia Intermediarilor și Coloranților(anul IV, ingineri, specializarea TSO)
 • Tehnologii Organice de Sinteză (ingineri, anul IV, specializarea IE)
 • Tehnologia Antidaunatorilor, (ingineri, anul V, specializarea TSO)
 • Tehnologia Produselor Cosmetice (ingineri anul V, specializarea TSO)
 • Tehnologia Produselor Cosmetice (licență, anul III, specializarea CISOPC)
 • Tehnologia Coloranților (licență, anul IV, specializarea CISOPC)
 • Aditivi și Auxiliari pentru Produsele Alimentare (licență, anul IV, specializarea CATB)
 • Substanțe Active Utilizate în Cosmetică (master, anul I, specializarea PFC)
 • Produse Cosmetice (master, anul I, specializarea PFC)
 •  Condimente și Aromatizanți Naturali (master, anul I, specializarea CPA)

2. Proiecte

 • Tehnologia Produselor Cosmetice, an V, specializarea TSO
 •  Tehnologia Intermediarilor și Coloranților, an IV, specializarea TSO
 • Tehnologia Antidăunătorilor, an V, specializarea TSO
 •  Tehnologii organice de sinteză, an IV, specializarea IEICM

3. Laborator

 • Tehnologia Intermediarilor si Colorantilor (ingineri anul IV specializarea TSO
 • Tehnologia Intermediarilor si Colorantilor (colegiu anul III, specializarea TSO)
 • Tehnologia Produselor Cosmetice (ingineri anul V specializarea TSO)
 • Tehnologia Antidaunatorilor (ingineri anul V specializarea TSO)
 •  Tehnologii Organice de Sinteza (ingineri anul IV, specializarea IE)
 • Materiale speciale pentru biotehnologii (ingineri anul V specializarea IB)
 • Tehnologia Coloranților (licență anul IV specializarea CISOPC)
 •  Tehnologia Produselor Cosmetice (licență anul IIII specializarea CISOPC)
 • Aditivi și Auxiliari pentru Produsele Alimentare (licență, anul IV, specializarea CATB)
 • Substanțe Active Utilizate în Cosmetică (master, anul I, specializarea PFC)
 • Produse Cosmetice (master, anul I, specializarea PFC)
 •  Condimente și Aromatizanți Naturali (master, anul I, specializarea CPA).

 

Materiale didactice pentru studenţi (existente în bibliotecă sau online):

Cursuri

 •  C.Cernătescu, ”Tehnologia Coloranților Organici. Note de curs”, Editura PIM, 2017, 161 pp.
 • C. Cernătescu, A.M.Mocanu, “Tehnologii de sinteză organică fină”, Ed. Academiei oamenilor de Ştiinţă, Bucureşti, 2011, 77 pp ISBN: 978-606-8371-09-2
 • Tehnologia Coloranților Organici - suport electronic curs

 

Îndrumare

 •  C.Cernătescu,”Tehnologia produselor cosmetice. Îndrumar de lucrări practice”, Editura PIM, 2016, 183 pp. ISBN: 978-606-13-3534-3
 • Anca Mihaela Mocanu, Camelia Soldea, Corina Cernatescu “Biochimie. Lucrari practice”, Ed. PIM Iasi, 2008, 102 pp. ISBN: 978-606-520-174-3
 • Cernătescu C., Cobzaru C., ”Condimente şi aromatizanţi. Extracţie. Identificare. Aplicaţii practice”, Editura Pim Iaşi, 2014, ISBN: 978-606-13-2146-9.
 • Tehnologia coloranților - suport lucrari laborator
 • Produse cosmetice - suport lucrari laborator
 • Substante active utilizate in cosmetice - suport lucrari laborator

 

 

Activitatea de cercetare

Domenii de cercetare:

 1. Sinteze de noi coloranti, pigmenti azoici si azometinici.
 2. Sinteze de noi intermediari heterociclici.
 3. Caracterizare cromatograficã si spectrofotometricã a produselor de sintezã finã
 4. Produse naturale aplicate pentru formularea produselor cosmetice.
 5.  Extracția de principii active din condimente.
 6. Identificarea aditivilor în produsele alimentare   

 

73 articole publicate
    - 24 articole publicate în reviste ISI
    - 26 articole publicate în reviste indexate în baze de date BDI  
    - 5 articole în reviste neindexate BDI
    - 30 articole în volume ale unor manifestări științifice
1 brevet de invenții
30 de contracte de cercetare și granturi (din care 2 internaționale)

 

Contact

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului
Departamentul de Inginerie Chimică

Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 73, Iaşi - 700050, România

email:  ccernat@ch.tuiasi.ro, ccernatescu@yahoo.com

webdomain: www.didactic.icpm.tuiasi.ro/cv/cernatescucorina