Irina Volf

Profesor Doctor Abilitat Inginer

Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi  
Departamentul de Ingineria si Managementul Mediului
73 Prof. dr. docent D. Mangeron
700050-Iasi, Romania
Tel: 0040-232-278683 int. 2250
Fax: 0040-232-271311
E-mail:  iwolf@tuiasi.ro

 

Studii și titluri academice

Titlu academic: Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi, Facultatea de Inginerie Chimică, titlu de Doctor Habilitat în domeniul Ingineria Mediului. Teza de abilitare: Integrated processing of biomass to value-added bio products with innovative environmental applications, sustinere publica: Martie 2016

Titlu academic: Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi, Romania, Facultatea de Chimie Industriala, titlu de Doctor in Inginerie Chimica. Teza de doctorat: Dinamica acumularii compusilor polifenolici in Vitis vinifera sp. si unele aspect ale proprietatilor lor bioactive. 10.1996 – 12.2001, sustinere publica: Martie 2002

Studii academice: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iasi, Facultatea de Chimie Industriala, B.Sc., Diploma de Inginer, 09.1986 – 06.1991

Liceu: Colegiul National Emil Racovita, Iasi, diploma de bacalaureat iunie 1986

Gimnaziu: Liceul Emil Racovita, Iasi, 1982

Scoala primara: Scoala Titu Maiorescu, Iasi, 1978

 

Experienţă profesională

2017-prezent

Profesor universitar
Prodecanul Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului responsabil cu activitatea de cercetarea ştiinţifică şi relaţii internaţionale (din aprilie 2016)
Membră a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), Comisia de specialitate Ingineria Mediului
Coordonator ştiinţific al Centrului de Cercetare Ingineria mediului şi evaluarea impactului al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, acreditat CNCSIS (2010-prezent);
Conducător de doctorat în domeniul Ingineria Mediului,  referent în comisii de pregătire a doctoratului şi în comisii de evaluare a tezelor de doctorat;
Activitate didactică la ciclurile de licenţă, masterat (cursuri, aplicaţii practice şi proiect);  
Cercetare ştiinţifică în domeniu: biotehnologii în protecţia mediului, valorificarea complexă şi  integrată a resurselor de biomasa; biorafinare;
Editor al Buletinului Institutului Politehnic Iaşi, seria Chimie, revistă indexată BDI.

2012 - 2016

Conferentiar universitar (Cercetator stiintific principal II), Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi, Departamentul de Ingineria si Managementul Mediului.
Activitati principale si responsabilitati: invatamant, management de proiect, cercetare, activitati in comunitatea academica.
Conducător de doctorat în domeniul Ingineria Mediului,  referent în comisii de pregătire a doctoratului şi în comisii de evaluare a tezelor de doctorat;
Activitate didactică la ciclurile de licenţă, masterat (cursuri, aplicaţii practice şi proiect);  
Cercetare ştiinţifică în domeniu: biotehnologii în protecţia mediului, valorificarea complexă şi  integrată a resurselor de biomasa; biorafinare; 

2009 - 2012

Director Departament, Conferentiar universitar, Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi, Departamentul de Ingineria si Managementul Mediului.
Activitati principale si responsabilitati: management strategic universitar, invatamant, cercetare, activitati in comunitatea academica.

2007- 2009

Conferentiar universitar (Cercetator stiintific principal II), Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi, Departamentul de Ingineria si Managementul Mediului.
Activitati principale si responsabilitati: invatamant, manager de proiect, cercetare.

2001 – 2003

Expert tehnic, direcţia tehnologii de prelucrare şi valorificare a produselor şi sub-produselor agricole, protecţia mediului înconjurător.  
Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Agentia SAPARD (Special Accession Program for Pre-Agriculture and Rural Development).
Activitati principale si responsabilitati: management de proiect, evaluarea si aprobarea propunerilor de proiecte pentru investitii de dezvoltare in regiunea de  1 Nord Est.

1999 – 2007

Sef de lucrari (Cercetator stiintific principal III). Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi, Departamentul de Ingineria si Managementul Mediului.
Activitati principale si responsabilitati: invatamant, manager de proiect, cercetare.

1997 – 1999

Cercetator stiintific principal III, Sef de laborator, Academia de Stiinte Agricole si Silvice, Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie, Iasi.
Activitati principale si responsabilitati: transfer tehnologic, manager de proiect, cercetare.

1995 – 1997

Cercetator stiintific, Academia de Stiinte Agricole si Silvice, Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie, Iasi.
Activitati principale si responsabilitati: cercetare-dezvoltare.

 

Activități de predare:

   Cursuri pentru programe de licență:
 • Biotehnologii și bioremediere (titular curs: 2007-prezent), domeniul Ingineria Mediului (curs şi aplicaţii practice)
 • Elaborarea și managementul proiectelor de mediu (2008 - prezent), domeniul Ingineria Mediului (curs, aplicaţii practice şi proiect)
 • Biotehnologii în protecţia mediului  (titular curs: 1999- 2007), domeniul Ingineria Mediului (curs şi aplicaţii practice)
 • Tehnici de control a proceselor biotehnologice (titular: 1999- 2007), domeniul Ingineria Mediului (curs şi alicaţii practice)
 • Surse, procese, produse poluante (titular: 2003-2007), domeniul Ingineria Mediului (curs şi aplicaţii practice)
 • Tehnologia protecţiei atmosferei (1999-2004), domeniul Ingineria Mediului (aplicaţii practice şi proiect)

 

   Cursuri pentru programe de master:
 • Produse si energie din resurse regenerabile (2010-prezent), specializarea Master: Managementul Mediului (curs si aplicatii)
 • Research Planning and Project Management, specializarea Master: Environmental Management and Sustainable Energy (2011-prezent)
 • Managementul proiectelor de mediu (2006-2013), specializarea Master: Managementul Mediului (curs şi seminar)
 • Estimarea şi managementul riscului (2000-2001), specializarea Master: Managementul mediului (curs şi seminar) (Invăţămant deschis la distanţă).

 

   Școala doctorală:
 • Strategia cercetarii experimentale (seminar), in cadrul Scolii Doctorale a Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului (2009-2011).

 

    Alte activități educaționale:
 • Coordonare lucrari de finalizare a studiilor (proiecte de licenta/diploma 25 si disertatie 34 )
 • Activitati de cercetare cu studentii in cadrul Cercurilor Stiintifice Studentesti

 

Activități în comunitatea academică

 • Membra a Comisiei de calitate a Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului (2012-prezent)
 • Membra a Consiliului profesoral al Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului (2007-prezent)
 • Membra a Comisiei de Recunostere a Studiilor din Strainatate, Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi (2012-prezent)
 • Membra in comisii de finalizare a studiilor
 • Director de departament, Departamentul de Ingineria si Managementul Mediului, Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi (2009-2012)
 •  Coordonator Departamental Erasmus (LLP Programme) pentru Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului în perioada 2004-2009.

 

Referent stiintific in comisiile de sustinere publica a tezelor de doctorat

Iunie 2008 – Cercetari privind influenta unor produse cu structura aromatic asupra proceselor fiziologice din plante, chim. Anca Luiza Balas.
Octombrie 2009 – Contributii la studiul produselor natural e cu strucura aromatic asupra dezvoltarii microorganismelor, biolog Mihaela Danaila.
Februarie 2011 – Contributii asupra proceselor de conversie a biomasei, Camelia Ciubota-Rosie.
Octombrie 2011 - Studies on water footprint with application in integrated water resources management, eng. Simona Andreea Ene.
Octombrie 2011 – Procese fizico-chimice si biologice aplicate pentru decontaminarea componentelor de mediu poluate cu compusi organic I prioritari, ing. Laura Carmen Fasola.
Noiembrie 2011 – Studiul influentei produselor polifenolice asupra dezvoltarii microorganismelor si a proceselor metabolice, chimist Anca Roxana Hainal.
Octombrie 2012 – Estimarea impactului si riscului ecologic in procese de cogenerare a deseurilor municipale, ing. Kazemi M.Samad.
Noiembrie 2012 – Studii asupra utilizarii algelor ca sorbent low cost pentru indepartarea ionilor metalici din ape uzate, ing. Lupea Vasiliu Marius Florin.
Ianuarie 2013 – Studii asupra influentei unor compusi vegetali in dezvoltarea microorganismelor in conditii de stres, chimist Ioana Petronela Bocancea.
Septembrie 2013 – Studiu asupra acumularii unor pesticide in produse vegetale, ing. Manuela Olga Pogacean.
Octobrie 2013 –Contribuţii privind influenţa unor produse naturale asupra principalelor procese fiziologice din sistemele vegetale, ecolog Corneliu Tanase.
Martie 2015 – Materiale hibride de tip hidroxizi dublu lamelari, ing. Livia Bibire.
Septembrie 2015 – Studii asupra proceselor de extractie a compusilor polifenolici si a posibilitatilor de imobilizare, ing. Elena Roxana Ghitescu.
Septembrie 2016 - Removal of metal oxyanions from water by macro algae biomass, ing. Gabriela Ungureanu, Universitatea din Porto, Portugalia, teza realizată pentru obţinerea European Doctoral Title.

 

Direcții de interes în cercetările științifice abordate

 • Valorificarea complexa si integrata a resurselor de biomasa utilizand principiile „green chemistry”. Biorafinare. Estimarea si identificarea de noi bioresurse in scopul conversiei in bioproduse si energie
 • EcoTehnici de extractie (inclusiv extractie cu fluide supercritice, microunde si ultrasunete), separare si caracterizare a componentilor primari si secundari separati din biomasa vegetala
 • Biotehnologii in protectia mediului; tratarea si remedierea naturala a sistemelor:
  •  Bioremedierea solurilor si a productiei deficitare utilizand produse vegetale ca amendamente: (produse polifenolice, turba, rumegus, celolignina)
  • Fitoremedierea;
  • Regulatori naturali de crestere a plantelor; produse naturale cu activitate antibacteriana si antifungica
  • Indepartarea ionilor de metale grele utilizand sorbenti naturali

 

Portofoliu științific

Lucrari stiintifice: 173 titluri

 • 45  lucrari in jurnale ISI
 • 35 lucrari in reviste indexate in baze de date internationale
 • 31 lucrari prezentate la conferinte internationale si publicate in volumele conferintelor
 •  8 carti ca unic sau prim autor si 4 capitole de carte in volume de editor (in romana);
 • 2 capitole de carte in volume de editor international (Springer)
 • 47 rapoarte de cercetare
 • 1 brevet

Citari ale articolelor publicate:

 • peste 470 citari (fără autocitari) în Web of Science Citation Index, h index 8
 • 940 citari in Google Scholar Citation Index, h index 11

 Granturi si contracte de cercetare (lista de lucrari atasata):

 • 6 proiecte de cercetare ca director de proiect
 • 24 proiecte (4 internationale +20 nationale) ca membru in echipa de cercetare

 

Membră în asociatii profesionale

 • European Federation of Biotechnology (din 2015)
 • Romanian Society of Bioengineering and Biotechnology (2006-2009)
 • American Chemical Society (2007-2009)
 • Societatea Romana de Chimie (2009-2013)
 • Organizatia Academica de Ingineria Mediului si Dezvoltare Durabila (din 2000)
 •  Asociatia Absolventilor Facultatii de Chimie Industriala (din 2004)
 • IntramediuNet Romania (INRO), (2005-2011)

 

Specializări și calificări

 • Program de pregatire “Management strategic universitar”, Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi, diploma I 0002630, 2119/9.05.2011
 • Training program “Internal auditor for testing and calibration laboratories according to ISO 17025:2005 and ISO 19011:2002”, certificate TAR-AK/63/02/2010
 • Training program “Training and Research in Environmental Health in the Balkans” Michigan State University, Institute of International Health Program, Certificate of Completion, 01.06 – 10. 06. 2009
 • Program de instruire „NanoRomania Workshop”, organizat de UCF’s NanoScience Technology Centre Florida USA, 2 – 5 iunie 2009
 • Curs intensiv în cadrul Workshop-ului „Turism Durabil-Certificare-Ecomarcare”, organizat de Catedra Ingineria şi Managementul Mediului în colaborare cu International Institute for Industrial Environment Economics, Lund, Suedia, aprilie 2004
 • Curs intensiv în cadrul „Ecoproiectarea şi inovarea produselor”, organizat de Catedra Ingineria şi Managementul Mediului în colaborare cu International Institute for Industrial Environment Economics, Lund, Suedia, aprilie 2004
 • Curs intensiv în cadrul Workshop-ului „Managementul deşeurilor”, organizat de Catedra Ingineria şi Managementul Mediului în colaborare cu International Institute for Industrial Environment Economics, Lund, Suedia, aprilie 2004
 • Curs „General English”. EuroEd Foundation. International Language Centre, Iaşi, iunie 2002
 • Cursul  Managementul Proiectelor de Cercetare Dezvoltare Inovare, organizat de Agentia Managerială de Cercetare Stiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic – (AMCSIT) Politehnica; certificat de absolvire 630/ 08.06.2001
 • Seminarul Internaţional “Directivele Uniunii Europene şi Standardizarea Voluntară, în sprijinul creşterii eficienţei economice a utilizatorilor de standarde” Iaşi 30-31 august 2001
 • Program de Instruire a Resurselor Umane din Administraţia Publică. Iniţiator şi evaluator Ministerul Integrării Europene, Iaşi, iunie 2001
 • Scoala de vara, Oenology, Viticulture and Environmental Protection, Université Internationale d’Eté en Narbonnaise, Narbonne, France, Diploma, 06.1994 – 09.1994
 •  Atestare pentru efectuarea de tratamente speciale cursuri organizate de Centrul de Organizare Calcul şi Perfecţionare a Specialiştilor din Industrii Alimentare (COCPCIA) Bucureşti, iunie 1993.

 

Premii si distinctii

 • Salonul Internaţional de Inventică PROINVENT ediţia VIII, 2010, Cluj Napoca – diploma de excelenţă și medalia de aur pentru BI: Suc natural concentrat de struguri, cu proprietăţi antioxidante și procedeu de obţinere a acestuia. BI nr. 122471 din 30.07. 2009
 •  Salonul Regional al Cercetării, Bacău, 2009, Diploma de excelenţă pentru contractul de cercetare cu tema: Extinderea competenţelor laboratorului de analiză şi control a factorilor de mediu în domeniul estimării, caracterizării şi valorificării resurselor regenerabile şi reciclabile prin procedee chimice şi biotehnologice
 • International Exhibition of Inventions, Scientific Research and Technologies, 2010, ANCS & Romexpo Exhibitions center,  6-9 oct., Medalia de aur pentru BI  Suc natural concentrat de struguri, cu proprietăţi antioxidante și procedeu de obţinere al acestuia. BI nr. 122471 din 30.07. 2009.
 • Academia de Stiinte Agricole și Silvice, Societatea Romana de Horticultura,  Premiul SRH  pe anul 2008 pentru lucrarea Ecotehnologii, Ecoproduse, Ecoservicii, Irina Volf, Ed. Ecozone, Iași, 2005.

 

Colaborari externe, Visiting Professor

 • 2016: University of Porto, Portugalia, septembrie 2016
 • 2015: University of Porto, Portugalia, mai- iunie 2015
 • 014: University of Porto, Portugalia, mai 2014
 • 2013: Université de Toulon Var, Franta, Mai- Iunie, 2013
 • 2012: Université de Pau et des Pays de l’Adour, Franta, Iunie-Iulie 2012
 • 011: Université de Rouen, Franta, Iunie 2011
 • 2010: Université de Rouen, France, Iulie 2010.
 • 2008: Université de Haute Alsace Mulhouse,  France, Juin, 2008
 • 2007: Munchen Technical University, Institute of Advanced Studies on Sustainability
 • 2006: Université d’Orléans, France, Institute de Chimie Organique et Analytique, Mai 2006.

 

Dezvoltare de parteneriate in cadrul programelor international Socrates/ Erasmus LLP (Lifelong Learning Program)/ Erasmus+

 • Universitatea Tehnică „ Gheorge Asachi” din Iaşi – Kocaeli University, Turcia, Acord bilateral Erasmus +,  2014- 2021, mobilităţi cadre didactice şi studenţi.
 • Universitatea Tehnică „ Gheorge Asachi” din Iaşi – University of Porto, Portugalia,  Acord bilateral Socrates Erasmus 2013, 2014-2021, mobilităţi cadre didactice şi studenţi.
 •  Universitatea Tehnică „ Gheorge Asachi” din Iaşi – Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Acord bilateral Erasmus +,  2014- 2021, mobilităţi cadre didactice şi studenţi.
 • Universitatea Tehnică „ Gheorge Asachi” din Iaşi – Akademia im Jana Dlugosza w Czestochowie (Jan Dlugosz University in Czestochowie), Acord bilateral Erasmus +,  2014- 2021, mobilităţi cadre didactice şi studenţi.
 • Universitatea Tehnică „ Gheorge Asachi” din Iaşi – Université d' Avignon, Franţa, Acord bilateral Socrates Erasmus 2013-2014, 2014-2021, mobilităţi cadre didactice şi studenţi
 • Universitatea Tehnică „Gheorge Asachi” din Iaşi - Ege University, Ýzmir, Turcia, Acord bilateral Socrates Erasmus, 2007-2014, mobilităţi cadre didactice şi studenţi.
 •  Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași – Université d’Artois, Franţa, Acord bilateral LLP (Lifelong Learning Programme) Erasmus Programme, 2008-2013, mobilităţi cadre didactice şi studenţi
 • Universitatea Tehnică „ Gheorge Asachi” din Iaşi – Université d' Orléans, Franţa, Acord bilateral Socrates Erasmus 2006, 2007-2011, mobilităţi cadre didactice şi studenţi.

 

Reviewer

American Journal of Agriculture and Food Chemistry; Journal of Cleaner Production; Carbohydrate Polymers; Bioresources, Desalination and Water Treatment; Journal of Colloid and Interface Science; Folia Microbiologica; Chemical Engineering Journal; Environmental Technology; Bulletin of Iasi Polytechnic Institute; Environmental Engineering and Management Journal; Cellulose Chemistry and Technology; Fresenius Environmental Bulletin; Environment International; Environmental Science and Technology, Agrotechnology, Current Opinion in Food Science, International Journal of Phytoremediation, International Journal of Modern Biology and Medicine. ECOZONE Press Editure.

 

Experienta in programe/proiecte nationale si internationale

1993 -2000 ORIZONT 2000 program - Procese, procedee şi tehnologii performante specifice pentru conservarea, industrializarea şi valorificarea resurselor alimentare, protecţia alimentului şi alimentaţiei umane. Biotehnologii şi biotehnici specifice.
1993 - 2000 Sisteme informatice, module,staţii, utilaje şi echipamente destinate funcţionării ecologice şi economice a agrosistemelor.
1995 - 2000 COPMOL Program: Noi tehnologii în domeniul viti-vinicol în plantaţiile din N-E ţării şi Republica Moldova.
2000 - 2002 RELANSIN: Brevetarea şi promovarea în producţie a unui soi nou, cu rezistenţă sporită la ger, destinat producerii vinurilor albe superioare, denumit Golia.
2001 - 2004: director de proiect
Principal investigator
RELANSIN, contract 1531/2001: Izolarea şi selecţionarea unor tulpini de levuri din arealele cu denumire de origine Cotnari, necesare optimizării tehnologiei de obţinere a vinurilor specifice podgoriei.
2002 – 2004: director de proiect
Principal investigator
AGRAL Program, contract 222/2002, Implementarea şi promovarea tehnologiei de obţinere a unui complement alimentar cu acţiune antioxidantă pe bază de must de struguri şi extract natural din seminţe.
2001 - 2004 AGRAL Program: Legalizarea unei clone cu însuşiri superioare de producţie şi calitate, a soiului autohton Busuioacă de Bohotin, destinată producerii vinurilor roze aromate.
2001 - 2003 Contract CNCSIS A –2001: Compuşi antioxidanţi vegetali şi succedanee de sinteză.
2001 - 2003 GROWTH Program 2001: Coordination network for Lignin EC Standardization, Production and Applications Adapted to Market Requirements (EUROLIGNIN).
2005 - 2006 Grant CNCSIS tip A, Contract 34664/24.06.2005, Cod 511, tema 27
Identificarea şi analiza strategiilor şi tehnologiilor pentru prevenirea poluării şi producţie mai curată, ca instrumente ale dezvoltării durabile, în sistemele de producţie şi servicii
2005 - 2006 Grant CNCSIS tip A, cod 774: Bioremedierea factorilor de mediu afectaţi de fenomenul poluării aplicand procese specifice ingineriei chimice şi biotehnologiei.
2005 - 2008 CEEX Program - 2005: contract 65/2005, Tehnologii de epurare avansată pentru recircularea efluenţilor industriali (RIWATECH).
2005 - 2007 CEEX Program - 2006: M3 CNMP, contract 115/2007 Reţea integrată pentru managementul durabil al resurselor de apă (SIWMANET)
2005 - 2008 CEEX Program – 2006, contract no.91/2005: Noi sisteme nanostructurate utlizate pentru eliberarea controlată a agenţilor farmacologici (NANOCOFARM).
2006 CEEX Program - M2 2006 contract no. 1650/26.09.2006. Formare şi perfecţionare în managementul de cercetare. S.C. Rulmentul Barlad.
2006 CEEX Program - M2 2006 contract no. 1651 / 26.09.2006. Formare şi perfecţionare în managementul de cercetare. Antibiotice S.A. Iaşi
2006 - 2008 Program Socrates Erasmus–MOD-51388-IO-1-2004-1-RO-ERASMUS-MODUC-6. „MASS-Management and Security Assessment for Sustainable Environment
2007 - 2009: director de proiect,
Principal investigator
PNCDI II Program Capacitati, contract 94/2007; „Extinderea competenţelor laboratorului de analiză şi control a factorilor de mediu în domeniul estimării, caracterizării şi valorificării resurselor regenerabile şi reciclabile prin procedee chimice şi biotehnologice” (Medres LAB).
2007 - 2010: director de proiect
Principal investigator
PNCDI II Parteneriate în Domenii Prioritare contract 61-038/18.09.2007 - Cercetări avansate privind tehnicile de eliminare a agenţilor microbiologici în procese de purificare a apei utilizand radiaţii UV.
2008 - 2011 PN II ID 2008 PCE 2, Idei, Code 368, Procese combinate de epurare avansatã a apelor uzate pentru eliminarea poluanþilor organici persistenţi și îmbunãtãţirea biodegradabilitãţii apelor uzate
2008 - 2011 PNCDI II Parteneriate în Domenii Prioritare contract 32-125/2008, STEDIWAT, Sistem suport tehnico-decizional pentru managementul durabil al apei.
2008 - 2010 COST FP 0602 „Biotechnology for lignocelluloses biorefineries”.
2009 - 2012 COST FP 0901 „Analytical Techniques for Biorefineries”.
2009 - 2012 POSDRU/52/5.2/G/38328, Strategie Integrata pentru dezvoltarea initiativei private in sectoarele non agricole in mediul rural al judetului Bacau.
2007 - 2012 POS-DRU 2007-2013, Informarea Corecta – Cheia pentru recunosterea studiilor, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor CNRED.
2011 - 2013 POSDRU/87/1.3/S/61397Retea Nationala pentru Educatia Continua a Profesorilor din scoli tehnice si vocationale – CONCORD
2012 - 2015 PNCDI II Partneriate in domenii prioritare; contract 223/2012, Inquiry-Based Education in Science and Technology.
2015: director de proiect
Principal investigator
1447P/30.09.2015 CCMP Plantavorel SA: Extractia compusilor polifenolici si flavonoidici cu proprietati antiinflamatorii si antimicrobiene din biomasa de Salvia officinalis utilizand fluide supercritice.
2016: director de proiect
Principal investigator
736P / 30.05.2016 - CCPM Plantavorel SA Piatra Neamt, Obtinerea unui extract global de compusi polifenolici si flavonoidici cu caracter antimicrobian si antiinflamator din biomasa de Impatiens utilizand extractia cu fluide supercritice. Teste preliminare.

Bugetul contractelor conduse ca manager de proiect:
    PNCDI II Program Capacitati, 94/2007 – 620.000 euro;
    PNCDI  II Parteneriate in domenii prioritare, 61 038/18.09.2007 – 638.000 euro;
    AGRAL Program, contract 222/2002, 61000 euro;
    RELANSIN Program, contract 1531/2001, 60000 euro.

 

Participari la workshop-uri

 • Life Science Research with Merck Millipore, Merck Romania, Iasi, 21 Octombrie, 2014
 •  Training ScienceDirect și Scopus, ANELIS si Elsevier, Iasi, 12 Iunie, 2014
 • How to create a collaborative framework to support innovation and knowledge transfer between academic and industrial areas, workshop in cadrul proiectului BLISS: Bacau si Lugano – Teaching Informatics for a Sustainable Society, Universitatea Vasile Alexandri din Bacau si Universita della Svizzera italiana, 12 Mai, Bacau, 2014
 • Learn how to get your work published in international journals, WILEY in parteneriat cu Asociatia Universitatilor, Institutelor de Cercetare Dezvoltare si Biblioteca Centrala Universitara "ANELIS plus” Iasi, 9 Aprilie, 2014
 • Progress in Environmental Engineering, Biotechnology and Management in the frame of Knowledge-Based Sustainable Development, Exploratory Workshop, Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi, Academia Oamenilor de Stiinta, Iasi, Septembrie, 19-21, 2012
 •  Curricular development of environmental Master of Science Program-MASS MOD project, 16.09.2007, Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iaşi.
 • Thematic correlations and future project cooperation, 14 Septembrie 2007, Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iaşi.
 • Perspectives and European opportunities in integrated management of water resources, 24 mai 2007, Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iaşi.
 • Integrated network for sustainable management of water resources, 10 Noiembrie 2006, Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iaşi.
 • Sustainable and integrated management of water resources, 25 September 2006, Iaşi.
 • Environmental reporting in the context of sustainable development, 17 – 26 Aprilie 2006, in colaborare cu IIIEE, Lund University.
 • Environmental management and policies for sustainable production and consumption, in colaborare cu IIIEE, Lund University, Suedia, 28 – 29 Octombrie 2005, Iaşi

 

Evenimente stiintifice co-organizate

Conferinta Internationala ICCE03, principal organizator.
Conferinta Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului,  Iasi, 2009, 2010, 2011, 2012, ca membra in comitetul de organizare.
Oportunitati de finantare la nivel national, Workshop organizat de Departamentul Proiecte, Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi, Martie, 2005.
The Second International Conference on Environmental Engineering and Management, 23-26 Septembrie 2004, Iasi, Romania.
Ziua Pamantului, Cercuri stiintifice studentesti, Mai 2004, 2005, 2006, 2009, 2014.

 

Abilitati personale

Limbi straine cunoscute: franceza, engleza, utilizator independent.
Abilitati sociale: lucru in echipa, in medii multiculturale, in imprejurari in care comunicarea si colaborarea sunt esentiale.
Abilitati organizationale: abilitati de coordonare si management (resurse umane, proiecte, bugete).
Abilitati tehnice: lucru cu computerul si diferite echipamente complexe de cercetare.

 

februarie 2017