Daniel-Mircea SUTIMAN

Profesor Doctor Inginer

Materiale pentru studenți

Chimie anoganica: partea1, partea2, partea3, partea4

Surse și resurse energetice: curs1, curs2, curs3, curs4, curs5, curs6, curs7, curs8, curs9, curs10, curs11, curs12

 

Contact

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului "Cristofor Simionescu"
Departamentul de Inginerie Chimică

Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 73, Iaşi - 700050, România

email: sutiman@ch.tuiasi.ro  daniel-mircea.sutiman@academic.tuiasi.ro