Cătălina Anișoara Peptu

Șef lucrari Doctor Bioinginer

Date personale

Data naşterii: 09.09.1976

 

Studii

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, Facultatea de Bioinginerie Medicală, specializarea Biomateriale și Tehnologie Protetică (1996 - 2002)

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului în cotutelă cu Universite Aix Marseille I (Marsilia, Franța) – teza de doctorat ”Contribuţii privind obţinerea de sisteme polimer – principiu activ sub formă de microparticule şi filme” (2002 - 2008)

Galenos Euro PhD în Sisteme avansate de eliberare a medicamentelor (2008)

 

Experienţă profesională

 • 2003-2004 – doctorand - Stagiu Socrates Erasmus și Leonardo da Vinci, Universite Aix Marseille I
 • 2006-2007 – cercetător, Stagiu de cercetare Marie Curie, Universitatea din Patras, Departamentul de Farmacie, Patras Grecia
 • 2008-2010 - Asistent de cercetare, ”Lipozomi imobilizati în matrici polimere reticulate – nou concept de eliberare controlata a principiilor biologic active” (6. PN II- IDEI-708/2009), Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
 • 2010-2013 - Cercetator postdoctoral, ”Sisteme micro si nanoparticulate cu caracter de hidrogel pe baza de polimeri naturali cu potentiale aplicatii biomedicale (oftalmologie, stomatologie)”, Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
 • 2013-2014 – Asistent universitar - Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, Departamentul Ingineria si Managementul Mediului
 • 2014-prezent – Șef lucrări - Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, Departamentul Polimeri Naturali și Sintetici

 

Activitatea didactică

 Cursuri şi aplicaţii în domeniul Știința și Ingineria Polimerilor:

 • Tehnologia polimerilor – curs și aplicații an IV - Știința și Ingineria Polimerilor
 • Biocompozite – curs și aplicații an V – master – Biomateriale polimerice și Bioresurse
 • Biodegradarea și Biocompatibilizarea materialelor – curs și aplicații an V – master – Biomateriale Polimerice și Bioresurse
 • Strategia cercetarii - curs an V – master – Biomateriale polimerice și Bioresurse
 • Tehnologii de valorificare a deșeurilor polimerice – curs și aplicații an V – master – Managementul și Valorificarea deșeurilor

 

Materiale didactice pentru studenţi, publicate online:

Utilizarea sistemelor de predare/ învăţare de tip e-learning/ on-line/ multimedia etc.

 • Tehnologia polimerilor – Tehnologii de polimerizare a monomerilor nesaturați – note de curs (pdf)
 • Tehnologia Polimerilor - îndrumar lucrări de laborator (pdf)
 • Biocompozite – îndrumar lucrări de laborator (pdf)

 

Activitatea de cercetare

Domenii de cercetare:

 • Biomateriale polimerice
 • Sisteme de eliberare controlată sub formă de micro și nanoparticule și hidrogeluri
 • Lipozomi – sisteme de eliberare controlată
 • Polizaharide

 

Sumar activitate științifică:

Researcher ID:  C-4813-2012, http://orcid.org/0000-0002-1682-0682

- 48 lucrări publicate în jurnale cotate ISI; 11 lucrări publicate în jurnale indexate BDI ; 6 lucrări publicate în volume ale unor manifestări științifice
- 2 monografii publicate de o editură națională
- 6 capitole de carte publicate în edituri din străinătate
- 90 comunicări științifice
- 2 cereri de brevet national
- 1 conferință invitată (”Nanoparticles based on natural and synthetic polymers carrier systems for ocular drug delivery” – Université de Pau et des Pays de l’Adour, Pau, Franța, 2012)
- 1 proiect – director, 1 proiect – responsabil partener și 13 proiecte – membru în echipa de cercetare
- h-index – 14;  535 citări (Scopus)

 

Contact

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu”
Departamentul de Polimeri Naturali și Sintetici (birou 325)
Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 73, Iaşi - 700050, România
email: catipeptu@tuiasi.ro, catipeptu@yahoo.co.uk