Daniel Mareci

Conferenţiar Doctor Inginer

Date personale

Data şi locul naşterii: 03.07.1969, Lupeni

 

Studii

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi, Facultatea de Chimie Industrială, specializarea Tehnologia Substanţelor Anorganice - inginer (1997)

Doctorat: Comportarea electrochimică a unor materiale biocompatibile

Stagii de perfecţionare: iunie 2005; decembrie 2006; februarie 2007; Universitatea Las Palmas de Gran Canaria, Spania

 

Experienţă profesională

 • 1998-2001: preparator, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi, Facultatea de Chimie Industrială
 • 2001-2006: asistent, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi, Facultatea de Chimie Industrială
 • 2006-2012: șef lucrări, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului
 • 2012-prezent: conferenţiar, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

 

Activitatea didactică

 Curs:

 1. Electrochimie și coroziune (FICPM) (Curs.pdf)
 2.  Chimie fizică 1 (FICPM)
 3. Chimie-fizică (SIM)

Laborator:

 • Electrochimie și coroziune (FICPM), Chimie fizică 1, 2, 3 (FICPM), Chimie-fizică (SIM) (Îndrumar laborator.pdf)    

 

Activitatea de cercetare

Domenii de cercetare:

 1.  Coroziune electrochimică,
 2. Stabilitatea biomaterialelor în medii corozive  

Cărţi (cursuri și monografii în ţară şi străinătate): 8
Lucrări ştiinţifice cotate Web of Science: 55
Lucrări publicate în reviste indexate în baze de date: 40
Lucrări ştiinţifice publicate în reviste din ţară, recunoscute CNCSIS: 15
Lucrări ştiinţifice publicate în volumele conferinţelor: 15
Proiecte de cercetare ştiinţifică coordonate (naţionale şi internaționale): 2

 

Activitatea în comunitatea academică

Membru al asociaţiilor profesionale/academii: membru, Societatea Română de Chimie; Societatea Româna de Electrochimie.

Membru în comitete de redacție și recenzor: recenzor, Acta Biomaterialia, Environmental Engineering and Management Journal, Journal of Dentistry, Journal of Oral Rehabilitation, Revista de Chimie, Revue Roumaine de Chimie, Journal of Applied Electrochemistry.

Profesor invitat:

 • martie - august 2006, Universitatea Las Palmas de Gran Canaria, Spania                           
 • februarie - septembrie 2008, Universitatea Las Palmas de Gran Canaria, Spania

 

Contact

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului
Departamentul de Inginerie Chimică

Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 73, Iaşi - 700050, România

email: danmareci@yahoo.com