Gabriela Lisa

Conferenţiar Doctor Inginer

 

Date personale

Data naşterii: 27.08.1969

 

Studii

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi, Facultatea de Chimie Industrială, specializarea Inginerie Chimică - inginer (1995)

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi, Facultatea de Chimie Industrială, Studii Aprofundate, specializarea Operaţii de separare bazate pe transferul de masă (1996)

Doctorat: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi, domeniul inginerie chimică,  Studii în extracţia lichid-lichid (2001)

 

Experienţă profesională

 

 

Activitatea didactică

Cursuri, laboratoare şi aplicaţii:

·       Chimie fizică– nivel colegiu (curs, laboratoare, aplicaţii)

·       Termodinamică şi cinetică chimică şi biochimică – nivel licenţă (curs, laboratoare, aplicaţii)

·       Chimie fizică 1. Termodinamică – nivel licenţă (curs, laboratoare, aplicaţii)

·       Chimie fizică 2. Cinetică – nivel licenţă (curs, laboratoare, aplicaţii)

·       Chimie fizică 3. Chimia fizică a sistemelor polidisperse - nivel licenţă (curs, laboratoare, aplicaţii)

·       Chimia fizică a sistemelor omogene şi disperse – nivel master (laboratoare)

Materiale didactice pentru studenţi:

Cursuri

·       G. Lisa Chimie fizică 2. Cinetică, Ed. PERFORMANTICA, Iaşi, 160 p,  2016, (ISBN 978-606-685-447-4)

·       G. Lisa Chimie fizică 1. Termodinamică, Ed. PERFORMANTICA, Iaşi, 176 p, 2008, (ISBN 978-973-730-555-8)

·       G. Lisa, N. Hurduc, Cinetică chimică, Ed. PERFORMANTICA, Iaşi, 290 p, 2006, (ISBN 973-730-190-0)

·       S. Curteanu, G. Lisa, N. Aelenei, Aplicaţii de chimie fizică rezolvate în Mathcad, Ed. MATRIX ROM, Bucuresti, 405 p, 2002 (ISBN 973-685-473-6)

 Culegeri probleme şi îndrumare laborator:

·       G. Lisa Probleme de chimie fizică, Ed. PERFORMANTICA, (editură recunoscută CNCSIS) Iaşi, 116 p.,2008 (ISBN 978-973-730-562-6)

·       I.M. Popa, N.Aelenei, G.Carja, G.Lisa, D.Mareci, M.Irimia, G.Bolat, G.Ungureanu, M. Frunza, C. Bocanu Chimie fizica. Caiet de laborator, 95 pg. 2005, Ed.PIM, Iaşi

 Sisteme de laborator funcţionale:

·       G. Lisa Introducerea unei noi lucrări de laborator intitulată “Studiul comportării termice a materialelor. Cinetica neizotermă”, 2008

·       G. Lisa, I.M. Popa, Introducerea unei noi lucrări de laborator intitulată “Determinarea proprietăţilor termodinamice a unor sisteme binare”, 2008

·       G. Lisa Introducerea unei noi lucrări de laborator intitulată „Analiza capacităţii de adsorbţie a unor materiale neconvenţionale”, 2016

Utilizarea sistemelor de predare/ învăţare/ evaluare de tip e-learning/ on-line/ multimedia etc.:

·       G. Lisa, Teste format electronic pentru pregătirea examenului de Chimie fizică 1. Termodinamică, 2016, 19 pagini (CD)

·       G. Lisa, Teste format electronic pentru pregătirea examenului de Chimie fizică 2. Cinetică, 2015, 20 pagini (CD), notițe de curs (pdf)

·       G. Lisa Suport de prezentare ppt a disciplinei Chimie fizică 1. Termodinamică, 2016 (CD, pdf)

 

Activitatea de cercetare

Domenii de cercetare:

·       Caracterizarea fizico-chimică a materialelor

·       Studiul proprietăţilor termodinamice a sistemelor binare şi ternare lichid-lichid

·       Aplicarea instrumentelor inteligenţei artificiale în ingineria chimică 

 

212 de articole publicate

·       143 articole publicate în reviste ISI

·       43 articole în reviste indexate în baze de date BDI

·       26 articole în volume ale unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale

peste 830 citări în SCOPUS (fără autocitări)

Coeficient hirsch (h): 16

Granturi câştigate prin competiţie: 26 (1 internaţional) din care 4 director şi la un proiect responsabil economic

Participarea în comitetele de management la 3 proiecte COST internaţionale

Curriculum vitae Europass 

 

Activitatea în comunitatea academică

·       secretar de redacţie la Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi – Secţia Chimie şi Inginerie Chimică în perioada 2005-2008

·       membră în comisia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 şi 2005/2006

·       redactor responsabil la editarea Ghidului Studentului din anul I în perioada 2006-2009

·       membră în subcomisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC) la nivelul Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, 2006-2012

·       membră în Consiliul Facultăţii 2007-2008, 2016-2020

·       membră CEAC la nivel de Universitate 2012-2016, 2016-2020

·       membră în comitetul ştiinţific şi de organizare la High School Science Projects 2014-2016

·       membră în comisia de organizare a concursului de Chimie Cristofor Simionescu 2013-2016

·       participarea activă în comisia de promovare a facultăţii

 

Contact

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi
Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului
Departamentul de Inginerie Chimică

Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 73, Iaşi - 700050, România

email: gapreot@ch.tuiasi.ro, gapreot@yahoo.com, gapreot@gmail.com