CURRICULUM VITAE

 

1.      Nume: IBĂNESCU Prenume: CONSTANŢA

2.      Data si locul nasterii: 12 martie 1959, Iași, jud. Iași

3.      Cetăţenie: română

4.      Stare civilă: căsătorită, 2 copii

5.      Studii: Universitare:  Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iasi, Facultatea de Chimie Industriala, specializarea Tehnologia compuşilor macromoleculari, promoţia 1983. Doctorale: Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iasi, Facultatea de Chimie Industriala, 2001, domeniul: Ştiinţa materialelor

6.      Titlul stiinţific: doctor inginer

7.      Experienţa profesională:
Perioada: Sept. 1983 – martie 1988 Martie 1988 – februarie 1998 Februarie 1998 – februarie 2009 Februarie 2009 ­ septembrie 2015 Septembrie 2015 ­  prezent
Locul: Iasi Iasi Iasi Iasi Iasi
Instituţia: Combinatul de fibre sintetice Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iasi, Facultatea de Chimie Industriala Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iasi, Facultatea de Chimie Industriala Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iasi, Facultatea de Inginerie chimica si protectia mediului Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iasi, Facultatea de Inginerie chimica si protectia mediului
Funcţia: Inginer serv. CTC Asistent, catedra Macromolecule Sef lucrari, Catedra Macromolecule Conferentiar, Catedra PNS Profesor, Catedra PNS

 

8.   Locul de muncă actual: Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” din Iasi, Facultatea de Inginerie Chimicăși Protecția Mediului, Catedra Polimeri Naturali şi Sintetici.

9.      Vechime la locul de muncă: 27 ani

10.  Cursuri predate: Reologia polimerilor, Ingineria reacţiilor chimice în sinteza polimerilor, Tehnologia prelucrării polimerilor, Tehnologia polimerilor, Reologia sistemelor polimerice multifazice

11.  Cărţi: 2

1.       C. Ibănescu, M. Lungu, “Elemente de ingineria proceselor în sinteza polimerilor”, Ed. PERFORMANTICA, Iaşi, 2008, 200 pg., ISBN 978-973-730-472-8

2.       M. Lungu, C. Ibănescu, “Proprietăţi reologice ale sistemelor polimere”, Ed. PERFORMANTICA, Iaşi, 2008, 300 pg, ISBN 978-973-730-471-1

 

12.   Lucrări stiinţifice: 37 din care 20 ISI, 46 comunicări la sesiuni interne şi internaţionale

13.   Contracte de cercetare stiinţifică: 45

14.   Invenţii: 2

 

1.      Verfahren zur Stabilisierung von Cellulosefasern, insbesondere einer textilen Warenbahn enthaltend Cellulosefasern, EU Patent 05102374.5/24.03.05, Constanta Ibanescu, Christian Schimper, Thomas Bechtold, 2005.

2.      Verfahren zur Behandlung von cellulosehältigem Textil, EU Patent 08009672.0­2124/28.05.08, Christian Schimper, Constanta Ibanescu, Thomas Bechtold, 2008.

 

15.   Membru al asociaţiilor profesionale: Societatea de Chimie din România, Societatea de Reologie din Romania (membru fondator)

16.   Limbi străine cunoscute: engleză, franceză

17.   Domenii de competenţă: Ingineria chimica/ Ştiinţa materialelor

18.  Adresă: Str. Vasile Lupu nr. 120, Bl. D3, Sc. B, etj. 1, ap. 4, Iaşi

19.  Telefon / Fax: 278683 / 271311

20.  E-mail: cibanescu@tuiasi.ro

 

Lista selectiva de lucrări

Numele şi prenumele:  CONSTANŢA IBĂNESCU

A. Teza de doctorat.

Titlu: “Cercetări privind reologia unor sisteme polimerice”, 2001, conducător științific: prof.dr.ing. Maria Lungu.

B. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate în străinătate.

C. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate în ţară, la edituri recunoscute CNCSIS.

1.      C. Ibănescu, M. Lungu, “Elemente de ingineria proceselor în sinteza polimerilor”, Ed. Performantica, Iaşi, 2008, 200 pg., ISBN 978-973-730-472-8.

2.      Lungu, C. Ibănescu, “Proprietăţi reologice ale sistemelor polimere”, Ed. Performantica, Iaşi, 2008, 300 pg, ISBN 978-973-730-471-1.

 

D. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate pe plan local.

E. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate pe web.

1.                  C. Ibănescu “Ingineria materialelor compozite polimerice si procese de prelucrare a acestora”, 108 pag.,  IMC.pdf

2.                  C. Ibănescu „Reologia sistemelor polimerice multifazice”, 138 pag, RSM.pdf

3.                  C. Ibănescu „Elemente de ingineria proceselor in industria lacurilor şi vopselelor", 120 pag., TLV.pdf

4.                  C. Ibănescu “Indrumar privind alegerea şi proiectarea materialelor compozite şi a obiectelor obţinute din acestea, pe baza caracteristicilor termo-fizice şi a metodelor de prelucrare”, 87 pag, Indrumar.pdf

5.                  C. Ibănescu, M. Danu, S. A. Ibanescu “Elemente de inginerie şi utilaje pentru prelucrarea polimerilor”, 160 pag., EIUPP.pdf

6.                  M. Danu, C. Ibănescu, S. A. Ibănescu , “Prelucrarea polimerilor prin extrudere şi injecţie”, 131 pag., PPEI.pdf

 

F. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale.

1.                  Radiopaque acrylic bone cements with bromine-containing monomer, Marius Ciprian Rusu, Constanta Ibanescu, Ionut Cameliu Ichim, Gerard Riess, Marcel Popa,  Daniela Rusu and Mihai Rusu, Journal of Applied Polymer Science, Volume 111, Issue 5, Date: 5 March 2009, Pages: 2493-2506; ISSN 0021-8995; published on-line 25 nov.2008, Impact factor: 1.306 (2006)

2.                  High performance multifunctional polymeric materials for medicine, pharmacy, microelectronics, energy/information storage, environmental protection, Constanţa Ibănescu, EEMJ, 7(6), 2008, Pages: 700, Impact factor:

3.                  Synthesis and characterization of star and brush grafted polysiloxanes, obtained by atom transfer radical polymerization, Iulian Nor, Viorel Sandu, Constanta Ibanescu, Nicolae Hurduc, e-Polymers, 2008, no. 138, ISSN 1618-7229,  Impact factor: 0,917 (2007)

4.                  Smart Soluble Grafted Polysiloxanes with Potential Applications in Waterborne Paints, Iulian Nor, Ioana Moleavin, Constanţa Ibănescu, Viorel Sandu, Nicolae Hurduc, EEMJ, 7(3), 2008, Pages: 337-342, Impact factor:

5.                  Advantages of a two-step enzymatic process for cotton-polyester blends, Christian Schimper, Constanta Ibanescu, Rupert Keckeis, Thomas Bechtold, Biotechnol. Lett., Volume 30, Number 3/March 2008, Pages: 455-459, Published on-line: 3 Nov 2007, ISSN 0141-5492 Impact factor: 1.134 (2006)

6.                  Alkaline treatment of cotton in different reagent mixtures with reduced water content. II. Influence of finishing procedure, Constanta Ibanescu, Christian Schimper, Thomas Bechtold Journal of Applied Polymer Science, Volume 101, Issue 2, Date: 15 July 2006, Pages: 1194-1201; ISSN 0021-8995; Impact factor: 1.072 (2005)

7.                  Alkaline treatment of cotton in different reagent mixtures with reduced water content. I. Influence of alkali type and additives, Constanta Ibanescu, Christian Schimper, Thomas Bechtold, Journal of Applied Polymer Science,  Volume 99, Issue 5, Date: 5 March 2006, Pages: 2848-2855; ISSN 0021-8995; Impact factor: 1.072 (2005)

8.                  Influence of Steam and Dry Heat Pretreatment on Fibre Properties and Cellulase Degradation of Cellulosic Fibres, C. Schimper,  R. Keckeis, C. Ibanescu, E. Burtscher, A. Manian, T. Bechtold, Biocatalysis and Biotransformation, 22 (5/6), 2004, p.383-389; ISSN 1024-2422; Impact factor: 1.516 (2005)

9.                  Transport properties of chemicals during drying of cellulose fabrics, Constanta Ibanescu, Christian Schimper, and Thomas Bechtold, Cellulose Chemistry and Technology, 38 (5­6), 2004, p. 399-408; ISSN 0576-9787; Impact factor: 0,155 (2005)

10.              Poly(vinyl chloride)-poly(ε-caprolactone) mixtures. I. Viscosimetric measurements, (Amestecuri poli(clorura de vinil)-poli(ε-caprolactona) I. Masuratori viscozimetrice), Rusu, M., Ursu, M., C.Ibănescu, D. Rusu, Materiale Plastice, 39(4), 2002, 220-227 ; ISSN 0025-5289; Impact factor: 0,412 (2005)

11.              Action Mechanism of Some Synthetic Clays, Rheological Modifiers of Coatings, Victor Bulacovschi, Maria Lungu, Constanţa Ibănescu, Camelia Mihăilescu, Mihai Dărângă, Rev.Roum.Chem., 45(7-8), 2000, 669-676; ISI Impact Factor 0,229 (2005); ISSN 0035­3930; http://www.ear.ro/3brevist/rv44/rv44.htm

12.              Compozite poliamidice ignifugate utilizate pentru prelucrarea prin injecţie. I. Utilizarea melaminei pentru obţinerea sortimentelor de poliamidă 6 cu inflamabilitate redusă; teste de ardere şi caracteristici termogravimetrice, M. Murariu, M. Rusu, Alexandrina

13.              Bordeianu, Sanda Coţescu, Constanţa Ibănescu, Materiale Plastice, 37(2), 2000, 57-122 ; ISSN 0025-5289; Impact factor: 0,412 (2005)

14.              Obtaining of Fire-retardant Polyamide 6 Grades without Halogens for Injection Moulding, M. Rusu, Constanţa Ibănescu, M. Murariu, L. Harabagiu, A. Bordeianu, Iranian Polymer Journal, 9(1), 2000, 29-36 ; ISI Impact Factor: 0,316 (2005); ISSN 1026 1265

15.              Mechanical and Thermal Properties of Copper-Powder-Filled High Density Polyethylene Composites, M. Rusu, Nicoleta Sofian, Constanţa Ibănescu and Daniela Rusu, Polymers & Polymer Composites, 8 (5), 2000, 427; ISSN 0967-3911; Impact factor: 0.470 (2005)

16.              Centrifugal Casting of Polyamide 6. I. Influence of Thermal Treatment, M. Rusu, Constanţa Ibănescu, M. Murariu, A. Bordeianu, S. Balint, E. Andrei, Polymers & Polymer Composites, 6(3),1998, 143-146; ISSN 0967-3911; Impact factor: 0.470 (2005)

17.              Study on Vibromixing for Polymer Solutions, Constanţa Ibănescu, M. Lungu, Gh. Lungu,

18.              Sachelarie, Iranian Polymer Journal, 7(2), 1998, 129-135; ISI Impact Factor: 0,316 (2005); ISSN 1026 – 1265

19.              Compozite pe bază de poliamide utilizate pentru prelucrarea prin injecţie sau extrudere. Sortimente poliamidice cu rezistenţă îmbunătăţită la şoc, S. Petrovan, Constanţa Ibănescu, M. Murariu, Varvara Bodron, Lilia Harabagiu, Elena Andrei, Materiale Plastice, 1998, 35(1), 62-66 ISSN 0025-5289; Impact factor: 0,412 (2005)

20.              Tehnopolimeri pe bază de poliamidă 6 destinaţi prelucrării prin extrudere. 4. Obţinerea şi caracterizarea sortimentului de poliamidă 6 cu viscozitate ridicată aditivată cu grafit şi termostabilizată., M. Murariu, S. Petrovan, V. Bodron, L. Harabagiu, E. Andrei, M. Caseriu, Constanţa Ibănescu, Materiale Plastice, 35(2), 1998, 117-120; ISSN 0025-5289; Impact factor: 0,412 (2005)

21.              Simularea asistată de calculator a procesului de extrudere, Constanţa Ibănescu, Simion Petrovan, Materiale Plastice, 1997, 34(1), 51-54, ISSN 0025-5289; Impact factor: 0,412 (2005)

22.              Caracterizarea compozitelor poliamidice destinate prelucrării prin injecţie. 1. Determinarea concentraţiei fazei de ramforsare la realizarea poliamidei 6 cu fibrăcarbon., S. Petrovan, Constanţa Ibănescu, M. Murariu, Varvara Bodron şi Tase Ion, Materiale Plastice, 1997, 34(2), 150-152, ISSN 0025-5289; Impact factor: 0,412 (2005)

23.              Compozite pe baza de poliamide utilizate pentru prelucrarea prin injecţie sau extrudere. Poliamide ignifugate. Posibilităţi de obţinere, caracteristici şi aplicaţii., S. Petrovan, M. Murariu, Elisabeta Chiuaru, Gabriela Lungu, Constanţa Ibănescu, Materiale Plastice, 1996, 33(3), 188-195, ISSN 0025-5289; Impact factor: 0,412 (2005)

24.              Cationic Heterogeneous Copolymerization of Octamethylcyclo-tetrasiloxane with 1,3,5,7-tetramethyl-1,3,5,7-tetravinylcyclotetrasiloxane. Optimization of Reaction Conditions, Maria Cazacu, M. Marcu, Constanţa Ibănescu, S. Petrovan, M. Holercă and Mihaela Simionescu. Polym.-Plast. Technol. Eng., 1996, 35(2), 327-347, ISSN 0360­2559, ISI Impact Factor: 0.515 (2005)

25.              Obtaining Poly(dimethylsiloxane) -α,ω-Diols Using the Heterogeneous Catalysis : The Optimization of the Reaction Conditions, M.Marcu, Mihaela Simionescu, Maria

26.              Cazacu, Silvia Lăzărescu and Constanţa Ibănescu, Iranian Journal of Polymer  Science & Technology, 1994, 3(2), 95-103; ISI Impact Factor: 0,316 (2005) (1 citare); ISSN 1026 – 1265

27.              Phase Transfer Catalysis in  Polycondensation  Processes. IX. Study  of Polyetherification of 3,3-bis(chloromethyl)Oxetane and Bisphenol A, V.Bulacovschi, N.Hurduc, Camelia Mihăilescu, Constanţa Ibănescu and C.I.Simionescu, Iranian  Journal of Polymer  Science & Technology, 1993, 2(2),74-79, ISI Impact Factor: 0,371 (2005) (1 citare); ISSN 1026 – 1265

 

G. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste din străinătate.

H. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste din ţară, recunoscute CNCSIS.

1.                  Rheological Characterization of Binders for Alkyd Resin Coatings, Constanţa Ibănescu, Maricel Danu, Sorin Alexandru Ibănescu, Maria Lungu, Bogdan C. Simionescu, Journal of Colloid and Surface Chemistry, 8(2), 2008, p.5-12, ISSN 1841-897X

2.                  Rheological Tests in Cosmetic Applications, Maria Lungu, Constanţa Ibănescu, Alina Nanu, Maricel Danu, Sorin Ibănescu, RSCC Magazine, 8 (1), 2008, p.20-24, ISSN 1582­7011

3.                  Mixture of Crosslinked Poly(vinyl alcohol) and Poly(vinyl pyrrolidone) as Hair Fixing Hzdrogels, Camelia Mihăilescu, Constanţa Ibănescu, Aurelia Ioanid, Veronica Muşat, Victor Bulacovschi, RSCC Magazine, 8 (1), 2008, p.32-36. ISSN 1582-7011

4.                  Modificatori reologici ai unor compoziţii de spălare, M.Lungu, C.Ibănescu, M.Dărangă, M.D.Vicol, C.Mihăilescu, B.C.Ibănescu, RSSC Magazine, Vol. 2, Nr. 4, 10-16 (2002); ISSN 1582-7011

5.                  Morphologie des systèmes à base des résines synthétiques alchyde-mélaminiques, Aurelia Ioanid, Constanţa Ibănescu, Camelia Mihailescu, Chem.Bull. „POLITEHNICA” Univ.(Timisoara), Vol. 46(60), 1-2, 2001, 274-279, ISSN 1224-6018

6.                  Modélisation mathématique du processus de polymérisation en microdispersion de l’ε­caprolactame par mécanisme anionique, Brindusa Vahnoveanu, Constanţa Ibănescu, Cleopatra Vasiliu-Oprea, Chem.Bull. „POLITEHNICA” Univ.(Timisoara), Vol. 46(60), 1-2, 2001, 206-215. ISSN 1224-6018

7.                  Centrifugal casting of polyamide 6. M. Rusu, M. Murariu, Constanţa Ibănescu, Alexandra Bordeianu, S. Balint and Elena Andrei, Bul. Univ. Tehn. Iaşi, Tom XLIV (XLVIII), Fasc. 3-4, 1998.

8.                  Rheological behaviour of some solutions of ternary copolymer acrylonitrile-vinylacetate­α-methyl-styrene., M. Nicu, Carmen Zaharia, Florin Moţoc, Magdalena-Dumitriţa Vicol, Constanţa Ibănescu, Maria Lungu, Bul.Inst.Pol. Iasi, Tom XLIV(XLVIII), Fasc. 1-2, Secţia II, 1998, 103-114.

9.                  Computer Aided Design of Ideal and Non-ideal Chemical Reactors, S. Petrovan, Constanţa Ibănescu, Bul. Inst. Polit. Iaşi, 1996, Tom XLII(XLVI), Fasc. 3-4,125-134.

10.              Computer Aided Modelling and Simulation of Polycondensation Step in Poly(ethyleneterephtalate) Synthesis, S. Petrovan and Constanţa Ibănescu Bul. Inst. Polit. Iasi, Tom XL(XLIV), Fasc. 1-4, 1994, 83-94.

11.              Films from Etylene-Vinyl Acetate Copolymers.  M. Rusu, S. Petrovan and Constanţa Ibănescu, Bull.  Polit. Iaşi, 1990, Tom XXXVI(XL) Fasc. 1-2, 95-98.

 

I. Lucrări ştiinţifice publicate în volumele conferinţelor.

1.      The temperature dependence of dynamic viscosity for some vegetable oils used in alkyd resin synthesis, Constanta Ibanescu, C. Mihailescu, M. Daranga, B. Ibanescu, Book of Proceedings  a XVIII-a Conferinta internationala de inventică “Cercetari si tehnologii inovative performante“ INVENT 2006, Iasi, Ed. Performantica 2006, pg. 415-421, ISBN (10) 973-730-231-1, ISBN (13): 978-973-730231-1

2.      New adhesive compositions based on acrylic copolymers, M. Daranga, C, Mihailescu, Constanta Ibanescu, Book of Proceedings, a XVIII-a Conferinta internationala de inventică “Cercetari si tehnologii  inovative performante“ INVENT 2006, Iasi, Ed. Performantica 2006, pg. 421-430 ISBN (10) 973-730-231-1, ISBN (13): 978-973­730231-1

3.      Cellulose Fibre Influencing Cellulase Activity, C. Schimper, C. Ibanescu, T. Bechtold, Book of Proceedings p 77, Japanese-European Workshop on Cellulose and Functional Polysaccharides, 11. – 14. 09. 2005, Vienna, Austria

4.      Modification of cellulose properties by the use of alkali mixtures with reduced water content, Constanta Ibanescu, Christian Schimper, and Thomas Bechtold, 2nd International Textile Clothing & Design Conference, “Magic World of Textiles”, 3.10 – 6.10.2004, Dubrovnik, Croatia, Book of Proceedings, pg. 385-391, ISBN 953-7105-05-9

5.      Mercerization of cotton in alkali mixtures, Constanta Ibanescu, Christian Schimper, and Thomas Bechtold, World Textile Conference, 4th  AUTEX conference, Roubaix, France, 22 – 24.06.2004, AUTEX 04 Conference Proceedings, [O-FIB3], ISBN 2-9522440-0-6

6.      Enzymes and textiles – the rate of degradation on different fibers with various types of cellulase blends, Christian Schimper, Rui Campos, Constanta Ibanescu, and Thomas Bechtold, World Textile Conference, 3rd AUTEX conference, Civiltex 2003, Tex E&R 2003, Gdansk, Poland, 25 – 27 June 2003, Book of Proceedings (Book 1), p.89-95 (2003).

7.      Migration as basis for new textile effects, Constanta Ibanescu, Christian Schimper, and Thomas Bechtold, World Textile Conference, 3rd AUTEX conference, Civiltex 2003, Tex E&R 2003, Gdansk, Poland, 25 – 27 June 2003, Book of Proceedings (Book 2), p.177­180 (2003).

8.      Amphiphilic azo-poly-siloxanes: aggregation capacity and molecular modelling studies, Moleavin, L. Epure, M. Cristea, C. Ibanescu, N. Hurduc,  4th International Conference on Nanostructured and Functional Polymer-based Materials and Nanocomposites, Roma, 16 18 aprilie 2008

9.      Considerations on the surface nanostructuration and photo-induced flowing mechanisms of some modified azo-polysiloxanes, N. Hurduc, N. Nichita, D. Scutaru , C. Ibanescu, 4th International Conference on Nanostructured and Functional Polymer-based Materials and Nanocomposites, Roma, 16 – 18 aprilie 2008

10.  Synthesis and photochromic behaviour of hetero-organic systems containing donor-acceptor and/or azobenzenic groups, A.M. Resmerita, I. Nor, C. Ibanescu, N. Hurduc, 4th International Conference on Nanostructured and Functional Polymer-based Materials and Nanocomposites, Roma, 16 – 18 aprilie 2008

11.  La Caractérisation Rheologique en Régime Oscillatoire des Certains Gels Multiconstituants a base de Poli(Alcool Vinylique), Constanta Ibanescu, Camelia Mihailescu, Maria Lungu, 8ème Colloque Franco-Roumain sur les Polymères, Grenoble, France, 26 – 30 Août 2007

12.  Liberation de principle biologique actif d’un hydrogel a base de poly(acrylate de Na-co­acid acrylique), N. Marangoci, A. Mustea, L. Miron, M. Pinteala, V. Harabagiu, C. Ibanescu, Camelia Mihăilescu, T. Budtova, B. C. Simionescu, 8ème Colloque Franco-Roumain sur les Polymères, Grenoble France, 26 – 30 Août 2007 

13.  Complex polymerique de type hydrogel portants des agents biologiques actifs, N. Marangoci, Camelia Mihailescu, C. Ibanescu, A. Niconov, M.Pinteala, V. Harabagiu, B.C.Simionescu, 8ème Colloque Franco-Roumain sur les Polymères, Grenoble France, 26 30 Août 2007

14.  Rheological tests – Material Characterization and Quality Control in Pharma/Cosmetic Applications, Maria Lungu, C.Ibanescu, Conferinta prezentata la Al 8-lea Simpozion International de Produse Cosmetice si Aromatizante, Iasi, 29 mai-1 iunie 2007. 

15.  Rheological Behaviour in Oscillatory Regime of Some Cosmetic Systems, C.Ibanescu, Maria Lungu, Alina Nanu, comunicare la Al 8-lea Simpozion International de Produse Cosmetice si Aromatizante, Iasi, 29 mai-1 iunie 2007.

16.  Influenta componentei liniare asupra comportării reologice a unor retele spin pe baza de poliacrilamida, Constanta Ibanescu, Camelia Mihailescu, Mihai Daranga, Anca Dumitrescu, Bogdan C.Simionescu, A XXIX-a Conferinta Nationala de Chimie, 04-06 octombrie 2006, Calimanesti-Caciulata 

17.  Noi retele pe bază de poliacrilamida – studiu reologic, Constanta Ibanescu,  Camelia Mihailescu, Anca Dumitrescu, Maria Lungu, Mihai Daranga, A XXIX-a Conferinta Nationala de Chimie, 04-06 octombrie 2006, Calimanesti-Caciulata 

18.  Polimerizarea neconventionala a acrilamidei, Constanta Ibanescu, Camelia Mihailescu, Mihai Daranga, Anca Dumitrescu, Bogdan C.Simionescu, A XXIX-a Conferinta Nationala de Chimie, 04-06 octombrie 2006, Calimanesti-Caciulata 

19.  Total Hydrolysis of Cellulosic Fibres, Constanta Ibanescu, Christian Schimper, Thomas Bechtold, Enzyme Workshop “ The use of cellulase enzymes in textile treatment and fibre characterization” of Christian-Doppler Laboratory “Textile and Fibre Chemistry in Cellulosics”, 19. – 20. 04. 2005, Lenzing, Austria

20.  Polimerizarea neconvenţională a acrilamidei, Camelia Mihailescu, C.Ibănescu, A.Dumitrescu, V.Bulacovschi, B.C.Simionescu, Sesiunea de comunicări „Zilele Universităţii Al.I.Cuza Iaşi, 28-29 oct.2005, Iaşi

21.  Static cellulose prehydrolysis for batch degradation processes, C. Schimper, R. Keckeis,

22.  C. Ibanescu, T. Bechtold, Book of Abstracts p 31, COST Action 847 & D32, 11.­12.11.2004, Povoa de Varzim, Portugal

23.  Ausgewählte Aspekte der Cellulasebehandlung auf Cellulosefasern, C. Schimper, C. Ibanescu, T. Bechtold, Lyocell Workshop of Christian-Doppler Laboratory “Textile and Fibre Chemistry in Cellulosics”, 26. – 28. 03. 2003, Dornbirn, Austria

24.  Ausgewählte Aspekte der Cellulasebehandlung auf Cellulosefasern, C. Schimper, C. Ibanescu, T. Bechtold, Lyocell Workshop of Christian-Doppler Laboratory “Textile and Fibre Chemistry in Cellulosics”, 26. – 28. 03. 2003, Dornbirn, Austria                  

25.  Unconventional free radical polymerization of acrylamide by the peroxydisulfate-dibunte redox couple, Camelia Mihăilescu, Anca Dumitrescu, Constanţa Ibănescu, V.Bulacovschi, 3rd International Conference of the Chemical Societies  of the South-Eastern European Countries on «Chemistry in the  New Millennium - an Endless Frontier», September 22-25, 2002, Bucharest, ROMANIA, Book of Abstracts Vol.I., p.367 (2002). ISBN 973-569-555-3

26.  Mathematical modelling of flow curves for some alkyd resin binders, Constanta Ibănescu, Maria Lungu, Camelia Mihăilescu, V.Bulacovschi,3rd International Conference of the Chemical Societies  of the South-Eastern European Countries on «Chemistry in the New Millennium - an Endless Frontier», September 22-25, 2002, Bucharest, ROMANIA, Book of Abstracts Vol.II., p.144 (2002); ISBN 973-569-557-x

27.  Morphologie des systèmes à  base des résines synthétiques alchyde- mélaminiques, Aurelia Ioanid, Constanţa Ibănescu, Camelia Mihailescu, Le Veme Colloque Franco-Roumain sur les Polymères, Timişoara, 3-7 sept. 2001, * http://www.chem.utt.ro/session_iv.htm, AN 2003:966552 CAPLUS Indexing -- Section 37-5 Plastics Manufacture

28.  Modelisation mathematique du processus de polymerisation en microdispersion de l’ε­caprolactame par mecanisme anionique, Brînduşa Vahnoveanu, Constanţa Ibănescu, Cleopatra Vasiliu-Oprea, Le Veme Colloque Franco-Roumain sur les Polymères, Timişoara, 3-7 sept. 2001, comunicare

 

I. Invenţii.

1.      Verfahren zur Stabilisierung von Cellulosefasern, insbesondere einer textilen Warenbahn enthaltend Cellulosefasern, EU Patent 05102374.5/24.03.05, Constanta Ibanescu, Christian Schimper, Thomas Bechtold, 2005.

2.      Verfahren zur Behandlung von cellulosehältigem Textil, EU Patent 08009672.0­2124/28.05.08, Christian Schimper, Constanta Ibanescu, Thomas Bechtold, 2008.

 

J. Contracte de cercetare.

1.      Cercetări privind optimizarea funcţionării liniilor PK pentru creşterea capacităţii de producţie şi a calităţii polimerului. Contract Nr. 6519/17.06.1989. CFS Iaşi, membru.

2.      Studii privind obţinerea de materiale stratificate pe bază de polisulfone  aromatice. Contract nr. 3587/1990. Inst. Chimie Macromoleculară "P.Poni" Iaşi. , membru

3.      Optimizarea  unor compozite pentru produse cu structură celulară pentru polimeri termoplastici. Contract nr.  3588/1990. IPMP Iaşi, membru

4.      Materiale compozite  polimerice.  Contract nr. 2572/1991. MIS, membru

5.      Modelarea, simularea şi proiectarea asistate de calculator în sinteza şi prelucrarea polimerilor. Contract Nr.1080/1993  , membru

6.      Poliamida 6 cu umpluturi disperse pentru prelucrarea prin injecţie (Studiu documentar). Contract 5517/1994.Valoarea Beneficiar SC ICEFS SA, Piatra Neamţ, membru.

7.      Studiu documentar privind obţinerea unor sortimente de poliamide caracterizate prin rezistentă la şoc îmbunătăţită la temperaturi scazute şi domeniile de utilizare. Contract Nr. 5441/1994. Beneficiar SC ICEFS SA Piatra Neamţ, membru.

8.      Modelarea şi simularea influenţei geometriei spaţiului de curgere în maşina de extrudere     asupra performanţelor utilajului de prelucrare şi a calităţii produsului finit. Contract Nr. 7840/1994. Beneficiar: SC CEPROPLAST SA Iaşi, membru

9.      Polimeri şi materiale compozite cu proprietăţi speciale. Contract Nr. 3002/C69/1994. MIS, membru

10.  Modelarea, simularea şi proiectarea asistată de calculator în sinteza şi prelucrarea polimerilor. Contract Nr. 3002/B7/1994. Beneficiar MIS, membru

11.  Studiu documentar privind materialele şi compozitele polimerice poliolefinice. Contract Nr. 4002/1995, Tema B35, Grant 216, Beneficiar CNCSU, membru.

12.  Program pentru modelarea şi simularea asistată de calculator a polimerizării radicalice. Contract Nr. 4002/1995, Tema A42, Grant 219. Beneficiar CNCSU, membru.

13.  Materiale şi compozite polimerice poliamidice şi poliolefinice. Documentare referitoare la obţinerea matricilor şi compozitelor poliamidice şi sinteza prin polimerizarea anionicăşi caracterizarea structurală a unor matrici poliamidice şi copoliamidice. Realizarea unor materiale compozite biodegradabile pe bază de polietilenă. Obţinerea şi caracterizarea din punct de vedere fizico-mecanic. Contract Nr. 5002/1996, grant 580, tema 79. Valoare: 6.750.000 lei.. Beneficiar M. I.-DGISCSU, membru.

14.  Obţinerea de materiale compozite prin polimerizarea anionică a caprolactamei. Comanda 3/3.09.1996 (Nr. inregistrare 14058/26.09.1996). Valoare: 1.000.000 lei. Beneficiar: ICEFS S.A. Săvineşti, membru

15.  Sinteza şi caracterizarea unor polimeri cu proprietăţi de cristal lichid, Contract. nr.7002/1997, Tema 9, grant 532, valoare: 8.000.000 lei, Beneficiar: Ministerul Învăţământului, membru.

16.  Cercetări în domeniul îmbunătăţirii performanţelor fizico-chimice ale unor sisteme polimerice multifazice cu aplicaţii industriale. (Faza 1998: Documentare şi caracterizarea produselor obţinute (lacuri şi vopsele), Contract nr. 37/1998, Tema 24, Cod CNCSU 470, valoare: 50.000.000 lei, Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale, membru.

17.  Studiu privind alegerea şi proiectarea materialelor compozite şi a obiectelor obţinute din acestea, pe baza caracteristicilor termo-fizice şi a metodelor de prelucrare, Contract nr.34280/1999, Tema 36, Cod CNCSIS 528, , beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale CNCSIS, membru.

18.  Polimeri biologic activi purtatori de medicamente si enzime, Beneficiar: S.C. FIBRESIN S.A. Iasi, Valoare: 10.000.000 lei, membru

19.  Derivati ai acidului ε - aminocapronic cu utilizari in industria fibrelor sintetice, Beneficiar: S.C. ROMPROCEF S.A. Braila, Valoare: 6.000.000 lei, , membru

20.  Sisteme polimerice multifazice cu proprietati fizico-chimice îmbunatatite, Realizarea de acoperiri (lacuri si vopsele) utilizand drept liant diferite tipuri de rasini. Contract nr. 37089/2000, Tema 42, Cod CNCSIS 907, , Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale, membru.

21.  Studiu privind alegerea şi proiectarea materialelor compozite şi a obiectelor obţinute din acestea, pe baza caracteristicilor termo-fizice şi a metodelor de prelucrare, Contract nr.37089/2000, Tema 5, Cod CNCSIS 876, beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale – CNCSIS, membru

22.  Polimeri modificatori reologici. Contract nr.37089/2000, Tema 12, Cod CNCSIS 951, beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale – CNCSIS, membru.

23.  Sisteme polimerice multifazice cu proprietati fizico-chimice îmbunatatite. Îmbunătăţirea tixotropiei materialelor peliculogene macromoleculare. Contract nr. 35259/2001, Tema 10, Cod CNCSIS 63, Beneficiar: Ministerul Educaţiei şi Cercetării, membru

24.  Polimeri modificatori reologici. Contract nr. 35259/2001, Tema 13, Cod CNCSIS 72, beneficiar: Ministerul Educaţiei şi Cercetării – CNCSIS, membru.

25.  Sisteme polimerice multifazice cu proprietati fizico-chimice îmbunatatite. Îmbunătăţirea tixotropiei materialelor peliculogene macromoleculare, Contract nr. 33479/2002, Tema 38 Cod CNCSIS 395, Ministerul Educaţiei şi Cercetării – CNCSIS, membru

26.  Polimeri modificatori reologici. Stabilirea modelelor reologice pentru sistemele analizate si aplicarea acestora in descrierea caracteristicilor de curgere a sistemelor polimere, Contract nr. 33479/2002, Tema 30 Cod CNCSIS 393, beneficiar: Ministerul Educaţiei şi Cercetării – CNCSIS, membru

27.  Materiale polimere multifazice - biodegradabile, biocompatibile, biologic active, sisteme motile artificiale - cu aplicaţii în medicina şi pentru asigurarea protectiei mediului, Contract CERES nr. 3-5106.11. 2003 (2003-2005) ETAPA I – Stadiul actual al cercetarilor în domeniul materialelor polimerice multifazice pentru tehnologii avansate, Beneficiar IFA Bucuresti,membru

29.  Materiale polimere multifazice - biodegradabile, biocompatibile, biologic active, sisteme motile artificiale - cu aplicaţii în medicina şi pentru asigurarea protectiei mediului, Contract CERES nr. 3-5106.11. 2003 ETAPA II – Obtinerea de materiale polimerice mutifazice biodegradabile, biocompatibile, biologic active, sisteme motile artificiale.

28.  Etapa III –Caracterizarea din punct de vedere al structurii si proprietatilor (fizice, mecanice, termice etc.) a materialelor polimerice multifazice obtinute, Beneficiar IFA Bucuresti,membru

29.  Materiale polimere multifazice - biodegradabile, biocompatibile, biologic active, sisteme motile artificiale - cu aplicaţii în medicina şi pentru asigurarea protectiei mediului Contract CERES nr. 3-5106.11. 2003; Director proiect: B.C.Simionescu; ETAPA IV – Determinarea caracteristicilor specifice si de impact asupra mediului inconjurator, a materialelor obtinute; ETAPA V – Prezentarea si demonstrarea functionalitatii si utilitatii materialelor polimerice multifazice biodegradabile, biocompatibile;membru

30.  Retea stiintifica integrata pentru dezvoltarea materialelor polimere multifunctionale bazate pe cunoastere Etapa 2005 Materiale polimere multifunctionale cu potentiale aplicatii biomedicale, in micro/nanoelectronica si in protectia mediului. Procese mecanisme, interactiuni, relatii structura-proprietati; Contract CEEX  Nr. 366/03.10.2005 (Matnantech) ;membru

31.  Proiect mobilităţi/schimb Leonardo da Vinci,  Contract nr. RO/2006/97031, Technology transfer – building bridges between academia and business community (BUSACADEMIA), Promotor UTI, membru

32.  Retea stiintifica integrata pentru dezvoltarea materialelor polimere multifunctionale bazate pe cunoastere (MULTIPOL); Etapa 2006 Polimeri pentru protectia mediului/chimia verde a polimerilor, membru;  

33.  Noi retele multicomponente micro- si nanostructurate purtatoare de compusi agrochimici Contract CNCSIS  TEMA NR. 21 COD CNCSIS 133 , membru

34.  Sisteme azopolimerice nanostructurate cu aplicatii in microelectronica si biologie (AZONANO), Contract CEEX 107/09.10.2006, Etapa I (2006) – Sinteza si caracterizarea azo-polimerilor nano-structurabili, membru

35.  Transport de spin si sarcina prin tunelare in compozite cu semimetale cu  polarizare de spin inalta (COMPOSPIN), Contract CEEX, Nr Subcontract 2-CEX-06.11.45, Beneficiar: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Bucuresti, Colectiv: membru

36.  Nanoconjugate ale ciclodextrinelor cu eliberare controlata de principii active anti-HIV si antimicotice (CICLOMED), Contract CEEX, Nr Subcontract 2-CEX-06.11.2006, membru

37.  Platforma de formare si cercetare interdisciplinara: Materiale polimerice multifunctionale inalt performante pentru medicina, farmacie, microelectronica, stocare de energie/informatii, protectia mediului (MATMIP), Cod CNCSIS: 69, membru

38.  Noi retele multicomponente micro- si nanostructurate purtatoare de compusi agrochimici Contract CNCSIS  TEMA NR. 21 COD CNCSIS 133, membru

39.  Sisteme azopolimerice nanostructurate cu aplicatii in microelectronica si biologie (AZONANO), Contract CEEX 107/09.10.2006, Etapa II (2007) – Sinteza si caracterizarea azo-polimerilor nano-structurabili, membru

40.  Transport de spin si sarcina prin tunelare in compozite cu semimetale cu  polarizare de spin inalta (COMPOSPIN), Contract CEEX, Nr Subcontract 2-CEX-06.11.45, Beneficiar: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Bucuresti, 2006 membru

41.  Platforma de formare si cercetare interdisciplinara: Materiale polimerice multifunctionale inalt performante pentru medicina, farmacie, microelectronica, stocare de energie/informatii, protectia mediului (MATMIP), 2006, Cod CNCSIS: 69, membru

42.  Nanoconjugate ale ciclodextrinelor cu eliberare controlata de principii active anti-HIV si antimicotice (CICLOMED), Contract CEEX, Nr Subcontract 2-CEX-06.11.106, membru

43.  Retea stiintifica integrata pentru dezvoltarea materialelor polimere multifunctionale bazate pe cunoastere (MULTIPOL); Etapa 2007  Noi sorbenti pentru purificarea mediilor apoase: sinteza, caracterizare, testare; Contract CEEX  Nr. 366/03.10.2005 (Matnantech); membru

44.  Cercetari privind implementarea separarii magnetice in detoxificarea sangelui uman utilizand particule magnetice suport, PNCD II  nr. 81051/2/14.09.2007, membru

45.  Noi sisteme terapeutice, donoare de oxid nitric, cu eliberare controlata, PNCD II nr. 41­017/2007, membru

 

L. Premii, distincţii.

Diploma de Excelenta si Medalia de Argint – Salonul international jubiliar al cercetarii, inventiilor si transferului tehnologic, INVENTICA 2008

M.       Alte realizări semnificative.

1.      Membru in Editorial Board al: RSCC Magazine

2.      Membru în colectivele de referenți științifici ai revistelor de specialitate: European Polymer Journal, Macromolecular Bioscience

3.      Membru in:

a. Societatea de Chimie din Romania

b. Societatea Romana a Chimistilor Cosmetologi

c. Societatea de Reologie din Romania