Română | English
Elena-Luiza Epure
Şef lucrări dr. chim.
Departamentul de Polimeri Naturali şi Sintetici
Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecția Mediului Iaşi
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi
Strada Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron 73, 700050 Iaşi, România
Telefon: 0040 232 278683 - ext 2135
Fax: + 40-232-271311
Cabinet: 346,347 (clădire CH, etaj 3)
E-mail: lepure@tuiasi.ro
CV
ResearchGate
Google Scholar
ORCID
  Studii
 • 2007- 2012: Doctorat în Chimie, Teza:"Studierea fenomenelor de auto-asamblare a sistemelor hibride prin modelare moleculară" (îndrumător: Prof. dr. ing. Nicolae Hurduc), Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecția Mediului, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi
 • 1998-2001: Licența, Colegiul Universitar Tehnic Nr. 1, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi
 • 1998-2000: Master, Facultatea de Chimie, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi
 • 1994-1998: Licența, Facultatea de Chimie, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi
  Experiența profesională
 • 1.10.2014-prezent: şef lucrări/ CS III, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecția Mediului, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi
 • 2011-2014: asistent universitar/ CS, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecția Mediului, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi
 • 2001-2011: profesor în învățământul preuniversitar
  Activitatea didactică
 • Modelarea moleculară şi simularea proprietăților polimerilor (curs şi laborator, anul II, Master BPB)
 • Chimie supramoleculară (laborator, anul I, Master BPB)
 • Adezivi şi materiale peliculogene (curs şi laborator, anul IV, SIP)
 • Transformări chimice ale polimerilor (curs şi laborator, anul IV, SIP)
 • Tehnologia polimerilor (laborator, anul IV, IE)
 • Tehnologia polimerilor 2/ Prelucrarea polimerilor (curs şi laborator, anul IV, SIP)
 • Bazele fizico-chimice ale polimerilor naturali şi sintetici (laborator, anul III, SIP)
 • Teoria proceselor de sinteză a compuşilor macromoleculari (laborator, anul III,SIP)
 • Biochimie (anul II, Hidrotehnica, IM)
 • Chimie organică (laborator, anul II, IC, TEX)
 • Practică tehnologică şi de specialitate
  Activitatea ştiințifică
  1. Domenii de cercetare:
 • modelarea moleculară şi simularea de proprietăți (ab-initio, mecanică şi dinamică moleculară)
 • sinteza şi caracterizarea fizico-chimică a polimerilor
 • chimie supramoleculară

 • 2. Portofoliu stiințific:
 • 15 publicații (8 în reviste ISI, 5 în reviste BDI, 2 în volume de specialitate)
 • 45 lucrări prezentate la manifestări ştiințifice naționale şi internaționale (15 comunicări, 30 de postere)
 • premii şi distincții la manifestări ştiințifice naționale si internaționale
 • director Grant Național de Cercetare – ARUT (competitie in cadrul universitatilor tehnice din Romania), GnaC2018_91 (valoare 10.000 euro):
 • Predicția temperaturilor de tranziție ale polimerilor prin tehnici computaționale combinate (TranzComb) (link)
 • membru în granturi/ contracte de cercetare naționale şi internaționale:
 • Sisteme azopolimerice foto-fluidizabile cu aplicabilitate in nanomanipularea moleculelor, opto- şi micro-electronică, CNCSIS GR 100 /2007, GR 77/2008, director de proiect Prof. dr. ing. Nicolae Hurduc
  Cristale lichide de tip bent core cu potenţială aplicabilitate în microelectronică, PN II- IDEI 05/2008, director de proiect Prof. dr. ing. Dan Scutaru
  Transport de spin şi sarcină prin tunelare în compozite cu semimetale cu polarizare de spin înaltă, CEX-06.11.45/2006, director de proiect Prof. dr. ing Nicolae Hurduc
  Azopolimeri fotosensibili pentru aplicaţii biologice (BIOAZO), PN II Capacităţi, C1-01 CEA/2010, director de proiect Prof. dr. ing Nicolae Hurduc
  Metode de analiză pentru caracterizarea oligo/polipeptidelor şi polizaharidelor aplicate în industria cosmetică şi alimentară: propunere, dezvoltare şi validare (AnaMet), 20BG/2016, director de proiect Prof. dr. ing Nicolae Hurduc (link)
  Filme azo-polimerice nanostructurate utilizate drept suport în culturi celulare, 31/2017, director de proiect Prof. dr. ing Nicolae Hurduc (link)
  Mobilități şi cursuri profesionale
 • 1-5 iulie 2019, curs Introduction to biomolecular simulation with GROMOS, University of Natural Resources and Life Sciences, Viena, Austria
 • mai/septembrie 2019, stagiu Erasmus, Universitatea Claude Bernard Lyon 1/INSA Lyon, Lyon, Franța
 • 23-25 iulie 2018, Frontiers of coarse grain in molecular dynamics, Freie Universitat din Berlin, Germania
 • februarie- martie 2018, stagiu de cercetare/profesor invitat, Stockholm University/ KTH Royal Institute of Tehnology, Suedia
 • 12-15 iunie 2017, training, Centrul de Cercetare pentru Analiză Instrumentală – SCIENT, Bucureşti, Romania
 • iunie 2016, stagiu Erasmus, Universitatea Angers, Franța
 • 11-20 mai 2016, curs, English as a Medium of Instruction (EMI), organizatori: Univ. Coruña şi Univ. Gheorghe Asachi din Iaşi, Iaşi, Romania
 • 2-15 ianuarie 2010, Time-Dependent Density-Functional Theory: Prospects and Applications, Benasque, Spania
 • 16-18 iulie 2008, Dissipative Particle Dynamics: Addressing deficiencies and establishing new frontiers, Lausanne, Elvetia
 • 2008, Polimeri hidrosolubili pentru aplicații avansate, Institutul de Chimie Macromoleculară; Petru Poni, Iaşi