MARIANA DIACONU                      

Şef lucr. dr. biol.    

 Contact: 

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi,

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului,

Departamentul de Ingineria şi Managementul Mediului,

Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 73, Iaşi - 700050, România

e-mail: mdiaconu@ch.tuiasi.ro

 

 Studii:

 


Universitatea „ Al.I.Cuza” Iaşi

Facultatea de Biologie- Geografie-Geologie

Specializarea – Biologie (1982).

 

  Experienţa profesională:

- 1982 – 1984:  profesor de biologie Liceul Industrial Comăneşti, Bacău;

- 1984 -  2003: biolog, cercetător şt.,  ( III, II) Institutul de Cercetări Biologice Iaşi;

- 2003 – prezent: şef lucrări, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia ediului

 

 Activitate didactică:

 


Cursuri şi aplicaţii (laborator) pentru programele de licenţă:

- Microbiologia mediului – curs şi lucrări de laborator  anul II, ingineri zi, IMM (2003 – 2005);

- Biodiversitatea mediului - curs şi lucrări de laborator  anul II, ingineri zi, IMM (2003 – 2005);

- Hidrobiologie - curs şi lucrări de laborator  anul II, ingineri zi, IMM (2003 – 2005);

- Bioremediere - curs şi lucrări de laborator  anul IV, ingineri zi, IMM (2003 – 2005);

- Ecotoxicologie - curs şi lucrări de laborator  anul II, ingineri zi, IMM (2005 – prezent);

- Elemente de biologie şi microbiologie - curs şi aplicaţii  anul II, ingineri zi, IMM (2006 – prezent);

 

Materiale didactice pentru studenţi publicate on-line:

 


Utilizarea sistemelor de predare/ învăţare de tip e-learning/ on-line:  

- Elemente de biologie şi microbiologie – note de curs (pdf)

Suport de prezentare / instruire ppt la disciplinele:

- Elemente de biologie şi microbiologie – note de curs (pdf);

- Ecotoxicologie – note de curs (pdf).

 

Activitatea de cercetare:

 

Direcţii de cercetare:

- biosinteza de substanţe biologic active (enzime, biomasă fungică şi bacteriană cu rol în industrie şi medicină);

- reducerea  conţinutului de micotoxine la unele plante de cultură;

- depoluarea solurilor contaminate cu substanţe toxice;

- studii de fitotoxicitate şi ecotoxicologice;

- evaluarea calitativă şi cantitativă a microorganismelor patogene din apă, aer şi sol;

- izolarea şi caracterizarea de noi tulpini microbiene cu capacităţi de biodegradare/biosorbţie/bioacumulare a poluanţilor.

 

Portofoliul ştiinţific:

- Lucrări publicate: 88

- 26 lucrări publicate în reviste ISI;

- 22 lucrări publicate în reviste indexate BDI;

- 40 lucrări publicate în proceedings;

- 45 lucrări comunicate, postere la conferinţe naţionale/internaţionale

Cursuri universitare şi capitole/cărţi de specialitate:7

   — Granturi / contracte de cercetare naționale și internaționale: 21 ( 8 ca director/responsabil de proiect)

   — Contracte de cercetare cu agenţi economici - 39

   — Premii şi diplome naţionale şi internaţionale: 2

   — Membru în asociaţii profesionale: 3