Margareta Gabriela CIOBANU

Profesor Dr. Chim.

 

 

CONTACT

 

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi,

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului,

Departamentul de Inginerie Organică, Biochimică şi Alimentară,

Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 73, Iaşi, 700050, România

Cabinet: 226 (clădire CH, etaj 2)

e-mail: gciobanu03@yahoo.co.uk sau gciobanu@ch.tuiasi.ro

 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ

 

Cursuri predate în prezent:

- 1) Chimie, anul I, ingineri, Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial;

- 2) Chimie, anul I, ingineri, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor;

- 3) Chimie, anul I, ingineri, Facultatea de Mecanică;

- 4) Materiale biocompatibile, anul I, master, specializarea Produse Farmaceutice şi Cosmetice, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului.

- 5) Metode de caracterizare şi testare a materialelor 1, anul I, master, specializarea Produse Farmaceutice şi Cosmetice, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului;

- 6) Evaluarea senzorială a alimentelor, anul I, master, specializarea Controlul și Procesarea Alimentelor, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului.

 

Disciplina

Facultatea

Curs

Laborator

Chimie

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial (CMMI)

- anul I

note de curs (pdf)

carte de laborator (pdf)

Chimie

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor (SIM)

- anul I

note de curs (pdf)

carte de laborator (pdf)

Chimie

Facultatea de Mecanică (M)

- anul I

note de curs (pdf)

carte de laborator (pdf)

Materiale biocompatibile

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

- anul I (master PFC)

note de curs (pdf)

-

 

Cursuri/monografii pentru disciplinele predate:

- 1) Ciobanu Margareta Gabriela, Chimie Generală, Vol. 1, Editura Performantica, Iaşi, ISBN 978-973-730-702-6, 2010

- 2) Ciobanu Margareta Gabriela, Chimie Generală, Vol. 2, Editura Performantica, Iaşi, ISBN 978-606-685-402-3, 2016

- 3) Ciobanu Margareta Gabriela, Chimie Generală, Vol. 3, Editura Performantica, Iaşi, ISBN 978-973-730-699-9, 2016

- 4) Ciobanu Margareta Gabriela, Carja Gabriela, Biomateriale anorganice - Fundamente şi aplicaţii, Editura Performantica, Iaşi, ISBN 978-973-730-746-0, 2010

- 5) Ciobanu Margareta Gabriela, Luca Constantin, Ciocîlteu Ştefan Marcel, Tehnici de analiză a materialelor - Metode chimice, Editura Performantica, Iaşi, ISBN 973-730-001-7, 2004

- 6) Harja Maria, Ciobanu Margareta Gabriela, Materiale compozite anorganice, Editura Matrix Rom, Bucureşti, ISBN 973-685-701-8, 2004

- 7) Ciobanu Margareta Gabriela, Ghenghea Laurenţiu Dan, Cârjă Gabriela, Harja Maria, Materiale avansate - Zeoliţi cristalini microporoşi de tip SAPO–n, Editura Cermi, Iaşi, ISBN-10 973-667-192-5, ISBN-13 978-973-667-192-0, 2006

 

Cărţi ca suport pentru aplicaţii practice (laborator):

- 1) Ciobanu Margareta Gabriela, Chimie - Manual de lucrări practice, Editura Performantica, Iaşi, ISBN 978-973-730-592-3, 2009

- 2) Ciobanu Margareta Gabriela, Suditu Gabriel Dan, Tehnici de analiză a materialelor - Metode chimice, Editura Performantica, Iaşi, ISBN 973-7994-61-2, 2004

 

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

 

Direcţiile de cercetare:

- Biomateriale - obţinere şi caracterizare, aplicaţii în medicină.

- Materiale nanostructurate poroase (zeoliţi, oxizi etc) - sinteză şi caracterizare, aplicaţii în medicină, protecția mediului, adsorbţie, schimb ionic.

 

Portofoliul ştiinţific:

- Articole publicate: 187

                - 52 articole publicate în reviste ISI (din care 29 în reviste din străinătate)

                - 63 articole publicate în reviste indexate în baze de date (BDI)

                - 39 articole publicate în reviste de specialitate neindexate în baze de date

                - 33 articole publicate în Proceedings (din care 14 în Proceedings ISI)

- Suma factorilor de impact (IF) pentru articolele publicate: 113,41

- Citări (ISI Web of Knowledge): 398

- Hirsch Index (ISI Web of Knowledge): 13

- Cărţi: 11

- Brevete de invenţie: 3

- Conferinţe / simpozioane: 382 (195 internaţionale; 187 naţionale)

- Granturi / contracte: 34 

               - 27 granturi / contracte naţionale (3 ca director)

               - 7 granturi / contracte internaţionale (4 ca director)

- Premii şi diplome naţionale şi internaţionale:  32 (14 internaţionale)

- Membru în asociaţii profesionale naţionale şi internaţionale: 10 (7 internaţionale)

- Recenzor articole reviste ISI internaţionale

 

Articole în reviste cotate ISI Thomson Reuters (selecţie):

1) Bezdadea M., Savin Al., Ciobanu G. (autor corespondent), Use of glycidils in the modification of polyurethane membrane structures, Polymer International, 32 (4), pp. 407-410, 1993 (ISI-IF = 2.352)

2) Ciobanu G. (autor corespondent), Carja G., Apostolescu G., Taraboanta I., Structural, electrical and optical properties of thin ZnO films prepared by chemical precipitation, Superlattices and Microstructures, 39, pp. 328-333, 2006 (ISI-IF = 2.099)

3) Carja G., Niiyama H., Ciobanu G., Aida T., Towards new drugs formulations: gentamicin – anionic clay as nanohybrids, Materials Science and Engineering C - Materials for Biological Applications, 27 (5-8), pp. 1129-1132, 2007 (ISI-IF = 5.080)

4) Ciobanu G. (autor corespondent), Carja G., Ciobanu O., Preparation and characterization of polymer – zeolite nanocomposite membranes, Materials Science and Engineering C - Materials for Biological Applications, 27 (5-8), pp. 1138-1140, 2007 (ISI-IF = 5.080)

5) Carja G., Ratoi S., Ciobanu G., Balasanian I., Uptake of As(V) from aqueous solution by anionic clays type FeLDHs, Desalination, 223 (1-3), pp. 243-248, 2008 (ISI-IF = 6.603)

6) Ciobanu G. (autor corespondent), Carja G., Ciobanu O., Structural characterization of hydroxyapatite layer coatings on titanium supports, Surface and Coatings Technology, 202 (11), pp. 2467-2470, 2008 (ISI-IF = 2.906)

7) Ciobanu G. (autor corespondent), Carja G., Ciobanu O., Structure of mixed matrix membranes made with SAPO-5 zeolite in polyurethane matrix, Microporous and Mesoporous Materials, 115 (1-2), pp. 61-66, 2008 (ISI-IF = 3.649)

8) Ciobanu G. (autor corespondent), Carja G., Ciobanu O., Use of SAPO-5 zeolite–filled polyurethane membranes in wastewater treatment, Desalination, 222 (1-3), pp. 197-201, 2008 (ISI-IF = 6.603)

9) Carja G., Kameshima Y., Ciobanu G., Chiriac H., Okada K., New hybrid nanostructures based on oxacillin–hydrotalcite-like anionic clays and their textural properties, Micron, 40 (1), pp. 147-150, 2009 (ISI-IF = 1.728)

10) Carja G., Dranca S., Ciobanu G., Husanu E., Balasanian I., Fabrication of mesoporous mixed oxides containing copper and cerium by using substituted anionic clays as precursors, Materials Science – Poland, 27 (3), pp. 909-917, 2009 (ISI-IF = 0.854)

11) Ciobanu G. (autor corespondent), Carja G., Ciobanu O., Sandu I., Sandu A., SEM and EDX studies of bioactive hydroxyapatite coatings on titanium implants, Micron, 40 (1), pp. 143-146, 2009 (ISI-IF = 1.728)

12) Carja G., Kameshima Y., Ciobanu G., Okada K., Oleate–LDH Hybrids by the Successive Use of the Clay Structural ‘‘Memory Effect’’, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 10 (4), pp. 2880-2884, 2010 (ISI-IF = 1.354)

13) Ciobanu G. (autor corespondent), Carja G., Electrolyte removal by mixed matrix membranes based on polyurethane, Desalination, 250 (1-3), pp. 698-701, 2010 (ISI-IF = 6.603)

14) Carja G., Vieru A., Dranca S., Ciobanu G., Husanu E., Uptake of anionic surfactants from aqueous medium by using porous anionic clays with tailored properties, Desalination and Water Treatment, 26 (1-3), pp. 211-214, 2011 (ISI-IF = 1.383)

15) Ciobanu G. (autor corespondent), Ilisei S., Luca C., Carja G., Ciobanu O., The effect of vitamins to hydroxyapatite growth on porous polyurethane substrate, Progress in Organic Coatings, 74 (4), pp. 648-653, 2012 (ISI-IF = 2.955)

16) Ciobanu G. (autor corespondent), Ciobanu O., Investigation on the effect of collagen and vitamins on biomimetic hydroxyapatite coating formation on titanium surfaces, Materials Science and Engineering C - Materials for Biological Applications, 33 (3), pp. 1683-1688, 2013 (ISI-IF = 5.080)

17) Ciobanu G. (autor corespondent), Ilisei S., Harja M., Luca C., Removal of Reactive Blue 204 Dye from Aqueous Solutions by Adsorption onto Nanohydroxyapatite, Science of Advanced Materials, 5 (8), pp. 1090-1096, 2013 (ISI-IF = 1.318)

18) Rusu L., Harja M., Simion A.I., Suteu D., Ciobanu G., Favier L.; Removal of Astrazone Blue from aqueous solutions onto brown peat. Equilibrium and kinetics studies; Korean Journal of Chemical Engineering, 31 (6), pp. 1008-1015, 2014 (ISI-IF = 2.199)

19) Ciobanu G. (autor corespondent), Harja M., Rusu L., Mocanu A.M., Luca C., Acid Black 172 dye adsorption from aqueous solution by hydroxyapatite as low-cost adsorbent, Korean Journal of Chemical Engineering, 31 (6), pp. 1021-1027, 2014 (ISI-IF = 2.199)

20) Ciobanu G. (autor corespondent), Ilisei S., Luca C., Hydroxyapatite-silver nanoparticles coatings on porous polyurethane scaffold, Materials Science and Engineering C - Materials for Biological Applications, 35, pp. 36-42, 2014 (ISI-IF = 5.080)

21) Rusu L., Harja M., Munteanu C., Ciobanu G., Suteu D., Red and brown peat use in removing pollutants from municipal and industrial wastewater, Journal of Environmental Protection and Ecology, 15 (4), 1690–1699, 2014 (ISI-IF = 0.679)

22) Ciobanu G. (autor corespondent), Ciobanu O., Mixed matrix membranes based on polyurethane and nanohydroxyapatite, Journal of Applied Polymer Science, 132 (17), art. no. 41813, 2015 (ISI-IF = 1.901)

23) Harja M., Buema G., Bulgariu L., Bulgariu D., Sutiman D.M., Ciobanu G., Removal of cadmium(II) from aqueous solution by adsorption onto modified algae and ash, Korean Journal of Chemical Engineering, 32(9), pp. 1804-1811, 2015 (ISI-IF = 2.199)

24) Ciobanu G. (autor corespondent), Bargan A.M., Luca C., New bismuth-substituted hydroxyapatite nanoparticles for bone tissue engineering, JOM, 67 (11), pp. 2534–2542, 2015 (ISI-IF = 2.145)

25) Ciobanu G. (autor corespondent), Bargan A.M., Luca C., New cerium(IV)-substituted hydroxyapatite nanoparticles: preparation and characterization, Ceramics International, 41 (9), pp. 12192–12201, 2015 (ISI-IF = 3.057)

26) Ciobanu G. (autor corespondent), Ciobanu O., High performance ultrafiltration mixed-matrix membranes based on cellulose acetate and nanohydroxyapatite, Desalination and Water Treatment, 57, nr. 48-49, pp. 23257-23265, 2016 (ISI-IF = 1.383)

27) Ciobanu G. (autor corespondent), Ilisei S., Harja M., Kinetic and equilibrium studies on adsorption of Reactive Blue 19 dye from aqueous solutions by nanohydroxyapatite adsorbent, Archives of Environmental Protection (Polonia), vol. 42, no. 2, pp. 3–11, 2016 (ISI-IF = 1.120)

28) Harja M., Ciobanu G. (autor corespondent), Studies on adsorption of oxytetracycline from aqueous solutions onto hydroxyapatite, Science of the Total Environment, 628–629, pp. 36–43, 2018 (ISI-IF = 4.610)

29) Ciobanu G. (autor corespondent), Harja M., Cerium-doped hydroxyapatite/collagen coatings on titanium implants, Ceramics International, https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.07.290, 2018 (ISI-IF = 3.057)

 

Stagii de perfecţionare internaţionale:

- Bourse de Perfectionnement - Bourses de mobilités francophones, no. CE/MC/280/09; Université Montpellier II - Sciences et techniques du Languedoc Montpellier, France, 2010

 

Granturi / proiecte câştigate prin competiţie (selecţie):

- 1) Erasmus+ Strategic Partnership Youth Project, proiect nr. 2017-1-TR01-KA205-039752, Mobile youth peer mentoring application to facilitate distance mentoring guidance for youth with disabilities (MyPeerMentor); Director proiect Partener 6 (TUIasi): Ciobanu Margareta Gabriela; 2017 – 2019; adresă web proiect: http://www.mypeermentor.eu

- 2) Leonardo Da Vinci Multilateral Project – Lifelong Learning Programme, nr. 540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP, Launching of Sector Skills Alliance for Training & Apprenticeship of Health Care and Food Supplements Salespersons (H-CARE); Director proiect Partener 3 (TUIasi): Ciobanu Margareta Gabriela; 2014 – 2016; adresă web proiect: http://healthcaresales.eu

 

- 3) Proiect bilateral România - Africa de Sud, PNCDI II, „CAPACITATI” Modul III, Programe Internaţionale de Cercetare; nr. 80/19.08.2008, Materiale nanostructurate cu capacitate de adsorbţie ridicată pentru îndepărtarea şi recuperarea metalelor grele din apele reziduale; Director proiect: Prof. Dr. Ing. Gabriela Cârjă

- 4) Program COLAPE GIRD-CT-2002-00747 / 2002 din Programul Cadru 5 (FP5) cu Comunitatea Europeană, Continous on-line atmospheric pressure plasma equipment based on dielectric barrier dischange technology for surface processing of various papers & textiles, fibers for composites and plastics; Director proiect: Conf. Dr. Ing. Marius Caraiman

- 5) Contract CNCSIS - IDEI nr. 608 / 2009, Cercetări avansate privind efectul de memorie la nanostructuri de tip LDHS; Director proiect: Ciobanu Margareta Gabriela

- 6) Grant al Academiei Române nr. 59 / 17.04.2008, Materiale avansate poroase cu aplicabilitate în procese de separare şi în biomedicină; Director proiect: Ciobanu Margareta Gabriela

- 7) Grant al Academiei Române nr. 62 / 04.09.2007, Materiale avansate poroase cu aplicabilitate în procese de separare şi în biomedicină; Director proiect: Ciobanu Margareta Gabriela