IRINA CÂRLESCU

Șef lucrări dr. ing

 

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Departamentul de Polimeri Naturali şi Sintetici

Bd. D. Mangeron, Nr.73, 700050 - Iaşi, România

Tel: +40 232 278683 int. 2176

e-mail: icarlescu@yahoo.com, icarlescu@ch.tuiasi.ro

 

 

Studii

 

 

Doctorat

 

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului

2000 – 2005

Domeniul: Chimie

Tema: ”Derivați de ferocen cu proprietăți speciale

 

Studii aprofundate

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi

Facultatea de Chimie Industrială

1999– 2000

Specializarea: Cataliză ecologică

 

Licență

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi

Facultatea de Chimie Industrială

1994 – 1999

Specializarea: Tehnologia Substanțelor Organice

 

Experiența profesională

 

Șef lucrări

 

 

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului

2009 – prezent

 

Cercetător postdoc

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului

11/2006 – 09/2008

 

Universitatea ”Politehnica” Timișoara

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului

11/2006 – 09/2006

Cadru didactic asociat

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi

Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului

2001 – 2009

 

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Facultatea de Chimie

2004 – 2007

 

Activitatea didactică

 

Cursuri

 • Biochimie (licență, An II_IM)
 • Chimie Organică (licență, An I_IM)
 • Strategia cercetării 1. Creativitatea în cercetare (An I_Master, BPB)
 • Strategia cercetării 2. Valorificarea și diseminarea rezultatelor cercetării (An II_Mater, BPB)

 

Aplicații

 • Biochimie (licență, an II_IM)
 • Chimie Organică (licență, An I_IM)
 • Chimie Organică (licență, An II_IC)
 • Strategia cercetării 2. Valorificarea și diseminarea rezultatelor cercetării (An II_Mater, BPB)

 

 

Materiale pentru studenți on-line

Suport de studiu text:

 • Strategia cercetării 1. Creativitatea în cercetare – note de curs (pdf)
 • Biochimielucrări practice (pdf)
 • Biochimieaplicații (pdf)

Suport de prezentare ppt:

§  Strategia cercetării 1. Creativitatea în cercetare – note de curs (pdf)

 

Activitatea de cercetare

 

Direcții de cercetare

§  Sinteza organică fină: cristale lichide, glicoconjugate cu acid sialic;

§  Separare și purificare de compuși;

§  Tehnici caracterizare structurală: FTIR, MAS, RMN;

§  Tehnici caracterizare proprietăți: DSC, TG, POM.

 

Portofoliu științific

 

Lucrări de specialitate: 54

 

 • 25 lucrări publicate în reviste ISI (6 ca prim autor), FIC= 30,127
 • 6 articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale (BDI)
 • 1 articol publicat în revistă de specialitate neindexată în baze de date
 • 9 lucrări publicate în volumele unor manifestări științifice indexate în baze de date internaționale (BDI)
 • 14 lucrări communicate, postere la conferințe naționale

 

Index Hirsch: 7

Citări: 144 citări (122 fără autocitări

Granturi / Contracte de cercetare: 8

Cărți / capitol de carte: 4