LAURA BULGARIU

 

 Conf. dr. habil. chim.

 

 

 

Contact

 

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi,

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului,

Departamentul de Ingineria şi Managementul Mediului,

Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 73, Iaşi - 700050, România

e-mail: lbulg@ch.tuiasi.ro sau laurabul73@tyahoo.com

 

Studii

 

   Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Chimie, specializarea:

      Chimie-fizică – profesori (1996)

 

   Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Chimie, specializarea:

       Dinamica moleculară şi evoluţia sistemelor ireversibile – studii

       aprofundate (1999)

 

   Doctorat: Extracţia cu solvenţi a unor ioni metalici toxici (2006)

 

   Abilitare: Environmental-friendly methods for the removal of heavy

       metals from aqueous media (2013)

 

Experienţă profesională

 

   2000 – 2002: preparator, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

   2002 – 2009: asistent, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

   2009 - 2014: şef lucrări, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

   2014 – prezent: conferențiar, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

 

Activitatea didactică

 

Cursuri şi aplicaţii (laborator) pentru programele de licenţă:

 

     Chimie analitică 2 – curs şi lucrări de laborator anul II, ingineri zi, Inginerie chimică

     Controlul analitic al calităţii produselor – curs şi lucrări de laborator, an I, ingineri zi, Inginerie şi management

     Chimie analitică 1 – lucrări de laborator, anul I, ingineri zi, Inginerie chimică

 

Cursuri şi aplicaţii pentru programele de Master:

 

   Evaluarea ciclului de viaţă – curs şi aplicaţii, anul I şi II master, Managementul Mediului (2009-2010)

 

Materiale didactice pentru studenţi publicate on-line:

 

Utilizarea sistemelor de predare/ învăţare de tip e-learning/ on-line:  

   Chimie analitică 2 – note de curs (pdf)

   Controlul analitic al calităţii produselor – note de curs (pdf)

 

Suport de prezentare / instruire ppt la disciplinele:

   Chimie analitică 2 – note de curs (pdf)

   Controlul analitic al calităţii produselor – note de curs (pdf)

 

Îndrumare de laborator:

   Metode instrumentale de analiză – lucrări practice (pdf)

   Controlul analitic al calităţii produselor – lucrări practice (pdf)

 

Activitatea de cercetare

 

Direcţii de cercetare:

   Extracţia ionilor metalici prin metode „green chemistry”

   Utilizarea unor materiale naturale şi deşeuri pentru îndepărtarea metalelor grele din medii apoase

   Aplicaţii ale metodelor instrumentale de analiză în ştiinţa şi ingineria mediului

   Aplicaţii ale senzorilor potenţiometrici şi amperometrici la studiul proceselor de interfaţa lichid –lichid.

 

Portofoliul ştiinţitific:

 

   Lucrări publicate: 167

-         51 lucrări publicate în reviste ISI (33 autor principal)

-         67 lucrări publicate în reviste indexate BDI

-         36 lucrări publicate în reviste de specialitate neindexate în baze de date

-         13 lucrări publicate în proceedings

   Citări (ISI web of knowledge şi Scopus): 241

   Hirsch Index (ISI): 9

   Cursuri universitare şi capitole/cărţi de specialitate: 18

   Granturi / contracte de cercetare: 18 (director la 9 contracte de cercetare)

   Premii şi diplome naţionale şi internaţionale: 15

   Membru în asociaţii profesionale: 5 (1 internaţională)

   Membru în Editorial Board la 2 reviste indexate BDI (Global Analytical Chemistry; Analele Ştiinţifice ale Universităţii din Oradea, fascicula Chimie)

   Recenzor lucrări pentru reviste ISI (43 reviste)