Nicolae Apostolescu

Conferențiar Doctor Inginer

Date personale

Data naşterii: 02.04.1971

 

Studii

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Chimie Industrială, specializarea Tehnologia Substanțelor Anorganice - inginer (1994)

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Chimie Industrială, specializarea Protecție Anticorozivă - studii aprofundate (1995)

Doctorat: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, domeniul Inginerie Chimică (2003)
                 Catalizatori diversificați pentru reducerea oxizilor de azot

 

Experienţă profesională

 • 1995 - 1997: preparator, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea de Chimie Industrială, catedra T.S.A.M.C.
 • 1997 - 2003: asistent, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, catedra T.S.A.M.C.
 • 2003 - 2016: șef lucrări, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, catedra T.S.A.M.C. și departamentul de Inginerie Chimică
 • 2016 - prezent: conferențiar, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului "Cristofor Simionescu", departamentul de Inginerie Chimică

 

Activitatea didactică

 Cursuri şi aplicaţii în domeniul Ingineriei Chimice:

 • Catalizatori Eterogeni Industriali: curs și laborator
 • Procedee de Fabricare a Materialelor Anorganice Speciale: curs și laborator
 • Protecția Anticorosivă în Medii Specifice: curs și laborator
 • Protecția Anticorosivă prin Metode Electrochimice: curs și laborator
 • Materii Prime Minerale: curs și laborator
 • Pregătirea Materialelor și Finisarea Suprafețelor: laborator
 • Protecția Anticorosivă în Industria Chimică: curs și laborator
 • Tehnologia Compușilor Anorganici: laborator și proiect
 • Tehnologia Îngrășămintelor Minerale: curs și laborator
 • Materiale Oxidice Conventionale si Avansate: curs și laborator

 

Materiale didactice pentru studenţi (existente în bibliotecă sau online):

Cursuri

 • M. Apostolescu, N. Apostolescu, Tehnologia Materialelor Nucleare, Ed. Societății Academice "Matei - Teiu Botez", Iași, 2005
 • N. Apostolescu, G.A. Apostolescu - Materiale Anorganice Speciale, Pigmenți, Ed. ECOZONE, Iași, 2014
 • F. Bandrabur, L. Lazăr, N. Apostolescu, Pregătirea Materialelor și Finisarea Suprafețelor, Ed. Societății Academice "Matei - Teiu Botez", Iași, 2005
 • M. Apostolescu, N. Apostolescu - Mineralogie și Materii Prime pentru Industria Chimică Anorganică, Part 1., Lit. U.T. Rotaprint Iași, 1996.
 • Al. Szép, N. Apostolescu - Medii și materiale. Culegere de date privind comportarea materialelor în diferite medii. Protecția anticorosiva prin alegerea materialelor, Lit. U.T. Rotaprint - Iași, 1998.

Îndrumare

 • M. Harja, L. Lazăr, N. Apostolescu, A. Szép, Ingineria Produselor Anorganice - Săruri Anorganice - Îndrumar de laborator, Ed. ECOZONE, Iași, 2013
 • F. Bandrabur, L. Lazăr, N. Apostolescu, Ingineria Proceselor Electrochimice: Protecție Anticorosivă. Îndrumar de laborator, Ed. ECOZONE, Iași, 2007
 • N. Apostolescu, M. Apostolescu - Mineralogie, Aplicații, Ed. "Gh. Asachi" Iași, 2000

 

Activitatea de cercetare

Domenii de cercetare:

 1. Coroziune și protecție anticorosivă.
 2. Dezvoltarea de materiale catalitice prin aplicarea de noi strategii de sinteză și optimizarea strategiilor cunoscute precum și studierea proprietăților catalitice ale acestora.
 3. Sinteze de materiale anorganice cu proprietăți speciale
 4. Utilizarea tehnicilor de caracterizare avansate: XRD, UV-Vis, FTIR, termogravimetrie TG-DTG și TG-DTG-FTIR.   

 

14 carti/capitole carte publicate in colaborare
99 articole publicate

    - 36 articole publicate în reviste ISI
    - 24 articole publicate în reviste indexate în baze de date BDI  
    - 7 articole în reviste recunoscute CNCSIS
    - 32 articole în volume ale unor manifestări științifice internaționale
88 lucrări științifice comunicate sau poster la manifestări științifice naționale și internaționale
1 brevet de invenții
peste 400 citări Scopus (fără autocitări)
Coeficient Hirsh (h): 8 (fără autocitări)
25 de contracte de cercetare și granturi (din care 4 internaționale)

 

Contact

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului
Departamentul de Inginerie Chimică

Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 73, Iaşi - 700050, România

email: napostol@ch.tuiasi.ro